Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravuje Univerzitu tretieho veku

11. 05. 2016

ilustračné foto: kniha  a okuliare UPJŠ v Košiciach pripravuje Univerzitu tretieho veku (U3V), ktorá je určená pre účastníkov, ktorí dovŕšili vek minimálne 50 rokov a dosiahli minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Od septembra 2016 začne 1. všeobecný ročník, v ktorom bude 1 až 2 prednášky z každého študijného programu, aby si frekventanti mohli urobiť predstavu, o čom jednotlivé študijné programy budú a aby sa vedeli ľahšie rozhodnúť, na čo sa chcú „špecializovať“.

V rámci U3V sú pripravované študijné programy ako Právo, Medicína, Rastliny v životnom prostredí, Prírodné vedy, Digitálne technológie v každodennom živote, Psychológia a Anglický jazyk.

V septembri taktiež otvoríme 2. ročník študijných programov: Právo, Medicína a Rastliny v životnom prostredí (okrem iného zameraný na záhradnú architektúru). Ide o študijné programy, ktoré v Košiciach nik iný neponúka.

Prihlášky bude UPJŠ v Košiciach prijímať do konca augusta 2016. Zápisy do 1. a 2. ročníka budú prebiehať v prvom septembrovom týždni. Výučba U3V začne v polovici septembra.
Informácie a prihlášky budú zverejnené 16. mája 2016 na webovej stránke u3v.upjs.sk.

Zdroj:

Tlačová správa  UPJŠ

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média http://www.upjs.sk/verejnost-media/

Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Foto: Pixabay.com

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač