Veda v CENTRE, Piešťany: Na poli a v záhrade bez chémie

05. 05. 2016

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby (NPPC – VÚR) v Piešťanoch Vás srdečne pozýva do májovej vedeckej kaviarne, ktorá sa uskutoční dňa 24. mája 2016 o 16.30 hod. v Art Jazz Gallery Kursalonu v Piešťanoch. Podujatie je organizované v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Posedenie pri šálke kávy s osobnosťou výskumu a vývoja má názov „Na poli a v záhrade bez chémie“. Hosťom vedeckej kaviarne je Mgr. Mariana Švančáková, PhD., pracovníčka NPPC – VÚR, Piešťany.

Témou prednášky je ekologické poľnohospodárstvo, jeho história a obľuba u záhradkárov, návody ako vytvoriť záhradu pre radosť i úžitok a ako v záhrade ekologicky hospodáriť.

Akcia sa koná ako sprievodné podujatie Európskej noci výskumníkov 2016. Vstup je zdarma.

Pozvánka na Vedu v centre v Piešťanoch 24-05-2016

 Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač