Vedcom roka SR je chemik Ján Tkáč

12. 05. 2016

Vedcom roka sa stal Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV. Viac ako 7 rokov zbieral vedecké skúsenosti v zahraničí.V roku 2010 začal v Slovenskej akadémii vied viesť vlastný tím s troma ľuďmi. Dnes mu pomáha pätnásť mladých vedcov."So svojím tímom sa venuje nanotechnológiám a biočipom. Snažia sa vyvinúť spoľahlivejšiu diagnostiku rakoviny prostaty, ale aj iných chorôb, napríklad autoimunitných či vírusových ochorení. 

Televízna stanica STV 1_logo(11. 5. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 21/23; Elena Senková , Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Vedcom roka sa stal Ján Tkáč z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied. So svojím tímom sa venuje nanotechnológiám a biočipom. Snažia sa vyvinúť spoľahlivejšiu diagnostiku rakoviny prostaty, ale aj iných chorôb, napríklad autoimunitných či vírusových ochorení."

Elena Senková, redaktorka: „Biochemik Ján Tkáč zbieral vedecké skúsenosti v zahraničí viac ako sedem rokov. V Oxforde aj na švédskych univerzitách sa venoval výskumu biotechnológií, elektrochémie a diagnostiky. V roku 2010 začal v Slovenskej akadémii vied viesť vlastný tím s troma ľuďmi. Dnes mu pomáha pätnásť mladých vedcov."

Ján Tkáč, Vedec roka SR 2015, Chemický ústav SAV: „Každá bunka na povrchu obsahuje taký sladký obal, prostredníctvom ktorého komunikuje s inými bunkami, napríklad aj s baktériami, ktoré nás napádajú, s vírusmi a tak ďalej. To znamená, že tieto glykány sprostredkujú istú informáciu o bunke, o jej stave, o tom, či je chorá alebo zdravá."

Elena Senková: „Aj malá zmena v štruktúre sladkého obalu bunky môže biochemikom prezradiť skoré štádium choroby. Tím Jána Tkáča prostredníctvom nanotechnológií skúma spoľahlivejšiu diagnostiku rakoviny prostaty, reumatoidnej artritídy, systémovej sklerózy aj leukémie."

Tomáš Bertók, vedecký pracovník Chemického ústavu SAV: „Výskum v našom laboratóriu je zameraný na prípravu malých prenosných zariadení na diagnostiku rôznych ochorení, ktoré by mali byť rovnako spoľahlivé, ale aj podstatne lacnejšie ako dostupné metódy, ktoré sa využívajú pri diagnostike ochorení."

Elena Senková: „Porota ocenila, že výskum Jána Tkáča má mimoriadne ohlasy aj v prestížnych odborných publikáciách a medzinárodných konferenciách."

Eva Májková, predsedníčka poroty Vedec roka 2015:

"Z prestížnych projektov, tých najprestížnejších, ktoré poznáme v oblasti vedy a výskumu, projekty Európskej výskumnej rady, pán Tkáč je jediný, ktorý na Slovensku zo Slovákov takýto grant má a rieši."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Pán doktor Tkáč je nositeľom ERC projektu, je to najvyšší typ projektov, ktoré môže vedec v Európe získať. Je to taká, by som povedal, malá Nobelova cena. Projekt nie je viazaný na inštitúciu, ale je na osobnosť toho lídra. A pán doktor Tkáč sa rozhodol toto realizovať na Slovensku, takže za to som mu veľmi vďačný."

Elena Senková: „Ocenenie Vedkyňa roka získala Monika Rychtáriková zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za svoj výskum akustickej orientácie slepých ľudí v interiéri."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
CVTI SR, chemické vedy, nanotechnológie , Slovenská akadémia vied, ceny za vedu a techniku, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač