Vedecká cukráreň: Elektronika včera, dnes a zajtra – od diódy po nanosenzory

29. 04. 2016

Pozývame vás do májovej Bratislavskej vedeckej cukrárne, ktorá bude už tradične posledný utorok v mesiaci, t. j. 24. mája 2016 o 9.00 hod. v CVTI SR. Prednášať bude RNDr.  VLADIMÍR CAMBEL, DrSc. Vladimír Cambel

RNDr.  VLADIMÍR CAMBEL, DrSc.,  vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave – odbor Fyzika tuhých látok. V súčasnosti, t. j. od r. 2013 pracuje ako riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave. Počas svojej vedeckej kariéry sa venoval najmä počítačovým simuláciám rôznych efektov v polovodičových a magnetických štruktúrach, ako aj návrhu a vývoju rôznych polovodičových a magnetických súčiastok a senzorov. Tieto charakterizoval rôznymi modernými technikami (sondovými mikroskopmi, v silnom magnetickom poli, pri nízkych teplotách). Medzi tieto súčiastky/štruktúry patria CCD obvody, Hallove senzory, hroty magnetických mikroskopov, magnetické nanočastice so zníženou symetriou, 2D materiály a iné. Výsledky svojej práce publikoval približne v 90 článkoch. Úzko spolupracuje aj s Drexel University vo Philadelphii v USA.

Vladimír Cambel už bol raz hosťom Bratislavskej vedeckej cukrárne  dňa 23. júna 2009 s témou prednášky Nanotechnológie – prázdne heslo alebo svetlá budúcnosť?

Posledné projekty autora:
Nanomagnety pre budúce beznapäťové pamäte a vysokofrekvenčné aplikácie
Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného ohraničenia kondenzátu a polí NanoSC

Žijeme v dobe informačných technológií. Málokto z dnešnej mládeže si uvedomuje, že vo svojom tablete či telefóne ukrýva väčší výkon, než mala k dispozícií bežná univerzita pred 20 rokmi. Počas  májovej vedeckej cukrárne bude RNDr.  VLADIMÍR CAMBEL, DrSc., riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV  vo svojej prednáške vysvetľovať, ako k tomu došlo. Hovoriť bude aj o princípe diódy a tranzistora a tiež aj o spôsobe, ako tieto prvky viedli k vzniku integrovaných a logických obvodov, procesorov, laserov, atď. Zameriame sa aj na to, ako polovodiče menia náš svet a prečo nastal čas, aby sme my zmenili ich – pomocou nanotechnológií. Dostaneme tým prvky s úplne novými  možnosťami využitia.

banner ved. cukrárne

Spracovala: MI

Kľúčové slová:
nanotechnológie , elektrotechnika

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač