Vláda schválila novely zákonov v školstve

26. 05. 2016

Zmenou školského zákona sa majú zachovať malotriedky a novelou zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme sa majú učiteľom od septembra zvýšiť platy o šesť percent. Posledné slovo bude mať parlament, ktorému kabinet odporučil rozhodnúť v skrátenom legislatívnom konaní. Medzi šiestimi desiatkami ohrozených malotriedok je tridsaťšesť slovenských, dvadsaťtri s vyučovacím jazykom maďarským a jedna rusínska.

Rozhlasová stanica Regina_logo(25. 5. 2016; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 2/16; Katarína Ottová, Martina Bodnárová)

Martina Bodnárová, moderátorka: „Vláda schválila novely zákonov z dielne ministra školstva Petra Plavčana. Zmenou školského zákona sa majú zachovať malotriedky a novelou zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme sa majú učiteľom od septembra zvýšiť platy o šesť percent. Posledné slovo bude mať parlament, ktorému kabinet odporučil rozhodnúť v skrátenom legislatívnom konaní."

Katarína Ottová, redaktorka: „Návrh na zvýšenie platov vychádza z programového vyhlásenia vlády, ktorá sa zaviazala, že k prvému septembru budú mať učitelia a odborní zamestnanci v regionálnom školstve a pedagógovia na vysokých školách o šesť percent vyššie platy. Podľa ministra školstva Petra Plavčana je to nevyhnutné minimum."

Peter Plavčan, minister školstva (nom. SNS): „Je to prvý krok k tomu, aby sa učiteľské povolanie zatraktívnilo."

Katarína Ottová: „Školskí odborári a stavovské organizácie žiadali v deklarácii od budúceho roka dvadsaťpäťpercentné zvýšenie platov pre všetkých zamestnancov školstva. Šéf školských odborárov Pavel Ondek."

Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku: „Šesťpercentné navýšenie nie je dostatočné, žiadame vyššie navýšenie. Chceme to rozšíriť na zamestnancov vedy a výskumu a na nepedagogických zamestnancov, lebo tam je to katastrofálne."

Katarína Ottová: „Napríklad upratovačka s praxou do dvoch rokov má tarifný tabuľkový plat dvestoosemdesiatsedem eur a päťdesiat centov. Ak má viac ako tridsaťdva rokov praxe, má tabuľkový plat tristodeväťdesiatštyri päťdesiat. Minimálna mzda je štyristopäť eur. Iniciatíva slovenských učiteľov žiada už tento rok zvýšiť platy učiteľov o stoštyridsať eur. Na šesťpercentné zvýšenie budú podľa Vladimíra Crmomana zo štrajkového výboru reagovať v jeseni nátlakovými akciami."

Vladimír Crmoman, štrajkový výbor: „Nepokoj medzi učiteľmi narastá. Je dosť možné, že sa tu objavia nové formy protestov a že sa budú stupňovať."

Katarína Ottová: „Kabinet posunul parlamentu aj zmenu školského zákona, ktorou sa má zabrániť hroziacemu zániku časti malotriedok. Peter Plavčan hovorí o dostupnosti primárneho vzdelávania v obciach a ohrození práva menšín na vzdelávanie v materinskom jazyku."

Peter Plavčan, minister školstva (nom. SNS): „Ide o šesťdesiat malotriedok, v ktorých, keby klesli počty žiakov v triedach, tak by boli zrušené. Ide o malú sumu, dvanásť miliónov eur. Tie následky kultúrne, sociálne, spoločenské by boli podstatne vyššie."

Katarína Ottová:

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač