Výskum o krok vpred

23. 05. 2016

Vďaka slovenským vedcom bude možné lepšie mapovať molekuly človeka. Pomocou vlastnej patentovanej technológie sa Slováci ako jedni z prvých na svete pokúsia experimentálne prečítať ľudský metabolóm, teda súbor všetkých malých molekúl v organizme, ktorý je známy len čiastočne. Rozhovory s aktérmi projektu pre TA 3.

logo Televíznej stanice  TA3 (20. 05. 2016; Televízna stanica TA 3; Dobré správy; 20.00; por. 7/11; Rasťo Iljev, Petra Ázacis)

Petra Ázacis, moderátorka: „Slovenskí vedci sú poväčšine ľudia skromní a nenápadní, ich práca je vo svete mimoriadne cenená a uznávaná. Veď napríklad práve vďaka slovenským vedcom bude možné lepšie mapovať molekuly človeka. Pomocou vlastnej patentovanej technológie sa Slováci ako jedni z prvých na svete pokúsia experimentálne prečítať ľudský metabolóm, teda súbor všetkých malých molekúl v organizme, ktorý je známy len čiastočne."

Rasťo Iljev, redaktor: „Lepšej diagnostike ochorení by mohli v budúcnosti pomôcť nové technológie. Ani najnovšie laboratóriá totiž nedokážu v biologických vzorkách identifikovať súčasne viac ako 5 až 15 percent látok, čo brzdí biomedicínsky výskum. Slovenskí chemici sú ale o krok vpred. Podarilo sa im vyvinúť patentovanú technológiu na plošné meranie malých molekúl v tele človeka."

Robert Mistrík, vedec: „Čo rozšíri nielen poznanie o človeku, ale otvorí nové možnosti pre diagnostiku závažných chorôb."

Rasťo Iljev: „Ako napríklad Alzheimerova choroba. Mapa molekúl človeka sa v prvom kroku použije na hľadanie biomarkerov práve v prípade tohto zákerného ochorenia."

Peter Turčáni, prednosta I. neurologickej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave: „Prebieha veľmi intenzívny výskum, ale doteraz sa nenašiel nejaký efektívny liek, ktorý liečil Alzheimerovu chorobu, pretože nepoznáme jej príčinu."

Rasťo Iljev: „Výskumom Alzheimerovej choroby sa zaoberajú aj na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Vďaka špičkových technológiám, ktoré sú unikátne v rámci celej Európskej únie, dosahujú skvelé výsledky."

Miroslav Koóš, riaditeľ Chemického ústavu SAV: „Monosacharidy a určitú časť oligosacharidov môžeme považovať za malé molekuly, a to bude náplňou práce, náplne tohto projektu, výskumu."

Rasťo Iljev: „Cieľom projektu je vytvoriť voľne dostupnú databázu, v ktorej bude mať každá molekula svoj tzv. odtlačok prsta, na základe ktorého ju bude môcť rozpoznať ktorékoľvek laboratórium na svete."

Robert Mistrík: „Už sme natoľko pripravení, že by sme dokázali postupne jednu molekulu po druhej v tom ľudskom organizme najprv zmapovať, zdetekovať, skatalogizovať, a potom príde ďalší krok, ich identifikovať, aby sme vedeli, s kým máme do činenia."

Rasťo Iljev: „Zatiaľ čo ľudský genóm bol prečítaný pred 15 rokmi, kompletný ľudským metabolóm, teda súbor všetkých malých molekúl v organizme, je známy len čiastočne. Aj preto bude vďaka novej technológii slovenských vedcov študovanie človeka jednoduchšie. Rasťo Iljev, TA 3."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
biotechnológie v zdravotníctve

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Slovenskí chemici chcú vytvoriť databázu ľudského metabolómu

Tlač