70 rokov slovenskej etnológie

20. 06. 2016

Folklór, rómska problematika či význam sviatkov v súčasnej spoločnosti. To sú niektoré z tém, ktorými sa zaoberajú slovenskí etnológovia. Rôzne aspekty spoločnosti a jej premeny v čase skúmajú už sedemdesiat rokov.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(18.  06. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 10/11; Andrea Púčiková, Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Folklór, rómska problematika či význam sviatkov v súčasnej spoločnosti. To sú niektoré z tém, ktorými sa zaoberajú slovenskí etnológovia. Rôzne aspekty spoločnosti a jej premeny v čase skúmajú už sedemdesiat rokov. V roku 1946 totiž na vtedajšej akadémii vied a umení vznikol národopisný ústav, ktorý sa neskôr premenoval na ústavu etnológie. Časopis, ktorý pripravuje, existuje ako jediné vedecké periodikom svojho druhu nepretržite šesťdesiatštyri rokov."

Andrea Púčiková, redaktorka: „Slovenská spoločnosť sa za dve generácie dostala z kroja do moderných šiat. Aj tak sa dá podľa Gabriely Kiliánovej z vedeckej rady Ústavu etnológie SAV popísať posun od vidieckeho spôsobu života k modernej dobe. Práve etnológia dokáže pozorovať premeny správania a životného štýlu."

Gabriela Kiliánová, Ústav etnológie SAV: „Už naši starší kolegovia, ktorí rozvíjali výskum v akadémii pochopili, že tradičná kultúra odchádza a začali sa zameriavať na veľké zmeny, ktoré práve na Slovensku prebiehali a to boli industrializácia, kolektivizácia poľnohospodárstva, skrátka život ľudí na vidieku, ale aj v mestách sa prudko menil."

Andrea Púčiková: „Etnológia tak už neskúma iba tradičnú ľudovú kultúru, ale zaoberá sa aj rôznymi prvkami súčasnej spoločnosti, napríklad rozširovaním konšpiračných teórií. Výskum Vladimíra Bahnu, ktorý patrí k mladšej generácie etnológov naznačuje, že ľudia prirodzene konšpirujú aj v osobnom živote."

Vladimír Bahna, etnológ: „Keď nejaký spoločenský problém aj na globálnej úrovni je prezentovaný vo forme nejakých sociálnych vzťahov, teda že niekto niečo chce, aby ináč aj niekoho ovplyvnil, je to formulované formou sociálnych interakcií, preto sú tie informácie pravdepodobne atraktívne a môžu ich ľudia uprednostniť nad nejakými suchými formálnymi vysvetleniami."

Andrea Púčiková: „Etnológia skúma tiež menšiny, holokaust, nezamestnanosť alebo starnutie populácie. Ústav etnológie sa podieľal na viacerých projektoch, ktoré pomáhali zachovať kultúrne dedičstvo. Vraví jeho riaditeľka Tatiana Podolinská."

Tatiana Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie SAV: „Takže je spájaný s atlasom a s encyklopédiou ľudovej kultúry, za ktoré dostal aj medzinárodné ocenenia. To sú takpovediac syntetické diela, ktoré vznikali na pôde ústavu, niektoré aj dvadsať rokov. Ide o sústredené úsilie celého kolektívu autorov, systematicky robili terénne záchranné výskumy a potom ich vyhodnocovali."

Andrea Púčiková: „Poznatky z výskumov sú základom pre nominácie prvkov tradičnej kultúry do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač