Cena ministra hospodárstva SR za inovácie 2015

07. 06. 2016

Kompresor zabezpečujúci vzduch prístrojom pre umelú ventiláciu pľúc a anestéziu, robot, ktorý nahradil ľudí pri práci v stiesnených priestoroch pri inštalácii prevodoviek a pracuje vedľa nich a virtuálny trenažér umožňujúci zážitkové tréningy pre odborníkov v oblasti priemyselnej výroby. To sú riešenia v rámci inovácií, ktoré získali najvyššie ocenenia ministra hospodárstva v troch kategóriách Inovatívneho činu roka 2015.  

Ocenenie, ktoré má propagovať inovatívne riešenia slovenských firiem z roku 2015, sa uchádzalo celkom 21 riešení. Tie najzaujímavejšie počas 9. ročníka súťaže vybrali zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Zväzu priemyslu Slovenska a Slovenskej živnostenskej komory.

 V zmysle štatútu súťaže boli ocenení autori troch najlepších riešení v troch kategóriách:

Výrobková inovácia – 1. miesto

EKOM, spol. s r. o.  Medicínsky kompresor

Medicínsky kompresor DK 50 DI
Medicínsky kompresor DK 50 DI Invent produkuje čistý tlakový vzduch pre prístroje na umelú ventiláciu pľúc a anestéziu. Je riadený mikroprocesorom a obsahuje unikátnu jednotku pre úpravu vzduchu. Mobilný, kompaktný a modulárny výrobok má zníženú hladinu zvuku a originálny dizajn. Spoločnosť dodáva medicínske kompresory do vyše 70 štátov sveta.

Technologická inovácia – 1. miesto

Matador ilustračný obr. robotaMATADOR Industries, a. s.  


Aplikácia kolaboratívneho robota

Koloratívny robot z dielne Matador Industries už nemusí byť kvôli bezpečnosti uzatvorený v klietke, ale môže pracovať priamo vedľa človeka pri zachovaní všetkých bezpečnostných štandardov. Na Slovensku sa jedná o jedno z prvých riešení Industry 4.0. spoločnosť ho nasadila ako prvá firma v strednej a východnej Európe a zároveň aj ako prvá firma v celom koncerne Volkswagen.

Inovácia služby  1. miesto

CEIT, a. s.  

Virtuálny trenažér
Virtuálny trenažér slúži najmä na školenia zamestnancov priemyselných podnikov formou zážitkových tréningov. Aktuálne ho využívajú napríklad v automobilovom závode Volkswagen Slovakia či Škoda Auto na tréning operátorov údržby. Trenažér prenáša prostredie reálnej robotickej bunky do virtuálneho prostredia. Tréning tak možno realizovať na malom priestore a nie je nutné kvôli nemu postaviť samostatnú robotickú bunku. Virtuálny trenažér je využiteľný v akejkoľvek oblasti priemyselnej výroby.

Všetkých umiestnených ( druhé a tretie miesta si môžete pozrieť na stránke Slovenskej  inovačnej a energetickej agentúry.

Zdroj:

Slovenská  inovačná a energetická agentúra

 

Ilustračné obrázky:

EKOM, spol. s r. o. 

MATADOR Industries, a. s. 

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
inovácie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač