Ceny SAV za rok 2016

24. 06. 2016

logo SAVSlovenská akadémia vied (SAV) udeľuje každoročné ocenenia pri príležitosti výročia svojho založenia. V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach sa uskutočnilo 23. 6. 2016 slávnostné výročné oceňovanie vedcov  a popularizátorov vedy SAV.

Ako sa uvádza v Tlačovej správe SAV,  jednotlivci a kolektívy si odniesli ceny v šiestich kategóriách za vedu a výskum a šesť cien za popularizáciu vedy. „Vieme identifikovať tých najlepších a mali by sme štartovať novu etapu prístupu k Cenám SAV, aby od nás nedostali len ocenenie, ale aj adekvátnu podporu vo všetkých smeroch,“ povedal vo svojom príhovore predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Cenu za vedeckovýskumnú činnosť získal kolektív pracovníkov  Laboratória environmentálnej a  potravinovej mikrobiológie pod vedením Dr. Domenica Pangalla, PhD., z Ústavu molekulárnej biológie  SAV. Kolektív vedcov skúma spôsoby, ako chrániť kultúrne dedičstvo pred útokmi baktérií a tiež kvalitu tradičných slovenských potravín pomocou štúdia ich mikrobiálnych komunít.  Smolenický zámok

Ďalším oceneným sa stal Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., z  Neuroimunologického ústavu SAV, ktorý je celosvetovo uznávaným vedeckým pracovníkom a jedným z najvýznamnejších vedcov, ktorí sa venujú Alzheimerovej chorobe vôbec. Prof. Michal Novák okrem iného založil neuroimunológiu, ako nový vedný odbor na Slovensku a v rámci svojej vedeckej kariéry spolupracoval s viacerými nositeľmi Nobelovej ceny.

Cena SAV putovala aj na tretie oddelenie vied o spoločnosti a kultúre. Prebral si ju Mgr. Peter Bystrický, PhD., z Historického ústavu SAV za monografiu Pes v mytológii, náboženstve a folklóre v staroveku a stredoveku. Ide o interdisciplinárnu publikáciu, ktorá mapuje stáročia spolužitia psa a človeka z pohľadu rôznych náboženstiev, krajín a historických období.

Akadémia udelila aj dve ocenenia v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Cenu získali RNDr. Marián Janák, DrSc., z Ústavu vied o Zemi SAV a spolu s ním aj spoluriešitelia Ing. Martin Nosko, PhD. z Ustavu materiálov a mechaniky strojov SAV a RNDr. Vlasta Sasinsková z Chemického ústavu SAV za prvý nález diamantu a moissanitu v juhovýchodných Alpách. Rovnako aj doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV za výskum úlohy oxidu dusnatého v kardiovaskulárnych ochoreniach.

Cenu pre mladého vedeckého pracovníka si odniesol Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., z Ústavu krajinnej ekológie SAV za koordináciu prestížneho medzinárodného programu NASA.
Akadémia ocenila aj šiestich popularizátorov vedy z prostredia akadémie aj mimo nej.

Viac informácií nájdete na stránke SAV

Zdroj:

Tlačová správa SAV

Foto: M. Izakovičová

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač