Deň otvorených dverí Univerzity tretieho veku na UPJŠ

14. 06. 2016

pozvánkaV piatok 17. 6. 2016 o 9.00 hod. sa uskutoční Deň otvorených dverí U3V, počas ktorého budú predstavené študijné programy Univerzity tretieho veku. UPJŠ v Košiciach srdečne pozýva všetkých záujemcov o štúdium.

Univerzita tretieho veku (U3V) je určená pre účastníkov, ktorí dovŕšili vek minimálne 50 rokov a dosiahli minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Od septembra 2016 začne 1. všeobecný ročník, v ktorom bude 1 až 2 prednášky z každého študijného programu, aby si frekventanti mohli urobiť predstavu, o čom jednotlivé študijné programy budú a aby sa vedeli ľahšie rozhodnúť, na čo sa chcú „špecializovať“.

V rámci U3V sú pripravované študijné programy ako Právo, Medicína, Rastliny v životnom prostredí, Prírodné vedy, Digitálne technológie v každodennom živote, Psychológia a Anglický jazyk.

V septembri taktiež otvoríme 2. ročník študijných programov: Právo, Medicína a Rastliny v životnom prostredí (okrem iného zameraný na záhradnú architektúru). Ide o študijné programy, ktoré v Košiciach nik iný neponúka.

Prihláška:

Termín podania prihlášky: do 19. 8. 2016

Elektronická prihláška na akademický rok 2016/2017

(po vyplnení elektronickej prihlášky nie je nutné zasielať aj papierovú prihlášku)

Papierová verzia prihlášky na akademický rok 2016/2017 vo formáte PDF

Papierovú prihlášku je potrebné doručiť na:

Univerzita tretieho veku
Mgr. Ivana Rigasová
CCVaPP
Šrobárova 2
041 80  Košice

Zdroj:

UPJŠ v Košiciach

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač