Dôveryhodnosť SAV stúpa a zaväzuje

02. 06. 2016

logo SAVV nedávnom prieskume dôveryhodnosti inštitúcií sa Slovenská akadémia vied umiestnila ako najdôveryhodnejšia z pätnástich posudzovaných inštitúcií. V porovnaní s podobným výskumom uskutočneným v roku 2004 sa výrazne zvýšila jej viditeľnosť pre obyvateľov Slovenska – podiel tých, ktorí nevedeli na otázku odpovedať a posúdiť dôveryhodnosť SAV, klesol z viac ako 26 % na necelých 9 %.

Bližší pohľad na dáta, získané z reprezentatívneho výskumu realizovaného agentúrou Focus v dňoch 3. až 9.mája 2016 na vzorke 1003 respondentov ukázal, že dôvera k SAV rastie s vekom a vzdelaním. SAV je totiž jedinou spomedzi porovnávaných inštitúcií, ktorej dôvera rastie so vzdelaním respondentov. Z hľadiska iných socio-demografických charakteristík respondentov ako sú pohlavie, kraj alebo veľkosť sídla nie sú vo vnímaní dôvery k SAV významnejšie rozdiely.

Vysoká dôvera v SAV je vysokým symbolickým kapitálom, ktorý možno udržať a zúročiť ešte dôslednejším informovaním verejnosti o projektoch a úspechoch vedcov SAV. K dôveryhodnosti SAV totiž pomáha najmä častá prezentácia výsledkov výskumu v médiách, vydávanie tlačových správ, nestranné vyjadrovanie sa k spoločensky relevantným témam  problémom, ktoré trápia ľudí, ale aj absencia finančných škandálov či iných káuz. SAV získava dôveru verejnosti poctivým úsilím robiť svoju prácu čo najkvalitnejšie, ako aj priebežným otvoreným informovaním o úspechoch aj problémoch inštitúcie.

Jej význam zdôraznil na nedávnom stretnutí s vedcom roka Jánom Tkáčom a predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom aj podpredseda vlády SR pre investície Peter Pellegrini. „Je potrebné vytipovať dve možno tri desiatky špičkových vedeckých tímov, ktoré dosahujú kvalitné výsledky a zabezpečiť financovanie ich výskumu na najbližšie roky. Excelentný výskum tak zostane na Slovensku a investície do ľudského kapitálu sa nám vrátia,“ povedal Peter Pellegrini. Podpredseda vlády potvrdil, že bude z pozície šéfa nového úradu pre investície a informatizáciu dohliadať na to, aby boli výzvy z operačného programu Výskum a inovácie orientované na kvalitu a aby sme mohli zo štrukturálnych fondov a aj za pomoci štátu podporiť čo najviac excelentných tímov.

Aj to môže prispieť k medzinárodne vysoko uznávaným výsledkom a udržať vysokú dôveryhodnosť SAV v spoločnosti. V súvislosti s ňou predseda SAV  Pavol Šajgalík  povedal: „Akadémia na začiatku tohto roka vybudovala nový tlačový odbor, ktorý rozbieha mnohé projekty. Máme napríklad pripravené memorandum o porozumení s RTVS, v ktorom jeden zo základných bodov hovorí o väčšom  priestore pre SAV vo verejnoprávnej televízii..“  Ambícia smeruje k zníženiu percenta ľudí, ktorým pojem SAV zatiaľ nič nehovorí.

Zdroj:

Slovenská akadémia vied

Tlačová správa SAV o prieskume dôveryhodnosti institúcií na Slovensku z pohľadu a výstupov pre SAV

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Slovenská akadémia vied najdôveryhodnejšou inštitúciou

Tlač