Elektrické vozidlo mestského typu

06. 06. 2016

Nedávny strojársky a letecký veľtrh v Nitre potvrdil kvalitu slovenskej vedy. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach získala viacero cien. Jedným z ich vynálezov je aj elektrické vozidlo mestského typu. Redaktor Martin Jurčo sa pýtal aj na niektoré ocenené projekty dekana Jána Kráľa z košickej techniky.

logo Rozhlasovej stanice REGINA(03. 06.2016; Rozhlasová stanica Regina Bratislava; Pozor, zákruta!; 13:00; por. 4/6; Martin Jurčo,  Igor Daniš)

Igor Daniš, moderátor: „Slovenská veda sa nemá za čo hanbiť, ako potvrdil nedávny strojársky a letecký veľtrh v Nitre. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach pozbierala cien ako teraz jahôd. Jedným z ich vynálezov je elektrické vozidlo mestského typu. Martin Jurčo sa sa pýtal aj na niektoré ocenené projekty dekana Jána Kráľa z košickej techniky."

Ján Kráľ, dekan Strojníckej fakulty TU Košice: „Všetko je v nových veciach a v nových materiáloch. Klasické auto sa berie, že vyrába sa z kovu, my v tomto prípade sa snažíme dokázať, že potrebujeme a vieme použiť moderné kompozitné materiály, ktoré majú také isté mechanické vlastnosti ako klasické. Hmotnosť je úplne rádovo nižšia."

Martin Jurčo, redaktor: „Kompozitné, to znamená, že je to nejaká zloženina povedzme nejaký laminát?"

Ján Kráľ: „Sú to uhlíkové vlákna v rôznych pomeroch, či už v kombinácii s nejakým kevlarom alebo pridaní nejakých sklolaminátových vláknin, vieme zlepšovať vlastnosti, či už je to pevnosť, tuhosť."

Martin Jurčo: „To znamená nielenže to vozidlo môže byť ľahšie, ale má aj niektoré vlastnosti, ktoré zlepšujú aj bezpečnosť?"

Ján Kráľ: „To áno, v tomto prípade nárazníka je to väčšie pohltenie tej nárazovej energie. Posádka, ktorá by utrpela nejakú reálnu haváriu, pri rovnakej rýchlosti ako s klasickým nárazníkom by neutrpela tú ujmu na zdraví ako pri tej klasickej variante."

Martin Jurčo: „No vy máte toto nejaké prototypy, teoreticky sa môžu dostať aj do samotnej výroby a byť montované v autách o niekoľko rokov?"

Ján Kráľ: „Slovensko je najväčší automobilový závod na svete, my ponúkame spoluprácu všetkým firmám, v kusových záležitostiach by sme chceli vedieť ponúkať v praxi."

Martin Jurčo: „No, my tu máme aj auto, každý sa pozerá, že čo to je, aké vozidlo, ale potom až vidí, že to je prototyp."

Ján Kráľ: „Toto je študentský projekt, kde študenti navrhovali, ale aj vyrobili diely, ktoré sú demontovateľné z vozidla, je to štúdia pre rok 2020 ako by mohlo vyzerať moderné mestské vozidlo roku 2020 s tým, že sú tu použité kompozitné materiály a to vozidlo je v maximálne možnej miere odľahčené."

Martin Jurčo: „Takisto je aj menšie, asi dámy ľahšie budú môcť zaparkovať, má technické vylepšenia, ktoré možno aj znižujú spotrebu."

Ján Kráľ: „Spotreba je v tomto prípade zaujímavý pojem, pretože to je pohonom na elektrinu, čiže náklady, pokiaľ by sa jednalo o nočný prúd, sú nižšie ako jedno euro, pokiaľ by sa jednalo o klasický denný prúd, tak sa pohybujeme na úrovni jedna celá sedem, jedna celá osem eura na sto kilometrov, čo myslím si, že je zaujímavé."

Martin Jurčo: „Jeden z poslucháčov vyššieho stupňa štúdia katedry automobilovej výroby Ústavu technológií a manažmentu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Štefan Kender povedal aj o tom, ako celý tento projekt vznikol a ako by sa dal ešte vylepšovať."

Štefan Kender, poslucháč Strojníckej fakulty TU Košice: „Tie cesty sledovali zvýšenie dojazdu tohto automobilu, ktoré je v súčasnosti na tých stošesťdesiat kilometrov. Zvolili sme si tri cesty ‑ zlepšenie aerodynamického odporu, znížiť hmotnosť celého automobilu, preto sme použili kompozitné materiály na výrobu jednotlivých dielov. Hmotnosť celá a vlastne znížila o nejakých dvadsať percent. Týka sa to blatníka, kapoty, nárazníka a zadných dverí kufrových. Treťou takou našou víziou, ktorú chceme priniesť do zvýšenia dojazdu tohto auta je použitie fotovoltaických článkov, ktoré sú umiestnené na streche tohto auta, zvýšiť vlastne týmto kapacitu batérie a dobíjateľnosť batérie aj počas jazdy."

Martin Jurčo: „Hovoríte teda, že to by mal byť automobil mestský, keď doslúži tak bude ľahšie recyklovateľný?"

Štefan Kender: „Výhoda kompozitných materiálov je tá, že pri nejakých škodových udalostiach je možné vymeniť hneď hotový dielec a auto je ďalej pojazdné."

Martin Jurčo: „Čo ďalej? Máme tu takýto prototyp, bol úspešný v Nitre, už ho len ponúknuť automobilke?"

Štefan Kender: „Máme v pláne uplatniť tieto technológie aj na ďalších častiach automobilu, chceme ísť ešte výrazne tou hmotnosťou dole."

Martin Jurčo: „Čo by sa dalo ešte vylepšiť?"

Štefan Kender: „Dalo by sa pracovať napríklad na dverách, ktoré sú ešte pôvodné, tým, že sú veľmi rozsiahle, je to štvordverová karoséria, ... by to hmotnosti, ak by sa tie dvere nahradili dverami, ktoré budú vyrobené z kompozitu, značne."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
strojárstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač