EÚ sa stala členom Inovačnej misie – globálnej iniciatíve pre čistú energiu

13. 06. 2016

Európska únia pristúpila na zasadaní ministrov (Clean Energy Ministerial, CEM7) v  San Franciscu v dňoch 1. –  2. júna 2016 k Inovačnej misii (Mission Innovation)  – globálnej iniciatíve pre čistú energiu.

Európska únia pristúpila k Inovačnej misii  s cieľom sprístupniť čistú energiu širokej verejnosti. Táto iniciativa bola prvýkrát spustená na Klimatickej konferencii 2015 (COP21) v Paríži, v snahe naštartovat verejnú a súkromnú zmenu v oblasti inovácií čistej energie. Európska únia  sa tak stala jej 21. členom. Informovala o tom tlačová správa Európskej komisie zo dňa 3. júna 2016, ktorá je k dispozícii na stránkach EK tu.

graf: Poslanie Innovation Clean Energy R and D Focus Areas

Európska únia financuje inovácie v oblasti čistej energie z rámcového programu H2020.

Približne 10 miliard eur by malo byť poskytnutých na financovanie výskumu a vývoja v oblasti čistej energie počas rokov 2014 – 2020.

O pristúpení k Inovačnej misii sa môžete dočítať na stránkach EK ec.europa.eu.

Zdroj:

Tlačová správa EK

Viac informácií:

Mission Innovation

7th Clean Energy Ministerial (CEM7)

Preložila a spracovala: MI

Kľúčové slová:
inovácie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač