Festival vedeckých filmov 2016

23. 06. 2016

plagát k filmovému festivalu 2016Nadšenci vedy a vedecko-populárnych filmov sa aj tento rok môžu tešiť na množstvo zaujímavých filmov, ktorých súčasťou budú diskusie. Keďže Festival vedeckých filmov je v tomto roku zameraný prioritne na slovenskú vedu a koná sa už tretí rok, bude sa niesť v znamení čísla tri. Tretí ročník – tri dni – tri témy rovná sa Slovenská veda3.

Tentokrát sa Festival vedeckých filmov 2016 bude konať 27. – 29. júna 2016, v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave. Tešiť sa môžete na filmy zo slovenskej produkcie, ale aj na diskusie s poprednými slovenskými vedcami. Festival bude rozdelený do troch tematických dní.

V pondelok sa pri príležitosti Medzinárodného roka strukovín 2016 budeme venovať poľnohospodárskym a potravinárskym vedám. Hosťom bude Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., riaditeľ NPPC – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Druhý deň bude patriť technickým vedám a robotike, kedy nahliadneme do sveta mobilných robotických systémov a porozprávame sa aj o umelej inteligencii. V diskusii ako hosť vystúpi Mgr. Pavel Petrovič, PhD., z Katedry aplikovanej informatiky, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave. Posledný deň budú premietané filmy z oblasti prírodných vied, konkrétne parazitológie a ako hosť k nám zavíta doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.

V rámci večerného premietania, ktoré sa uskutoční 29. júna o 19.00 hod., odvysielame krátke videá z cyklu dokumentárnych filmov venovaných vede a technike – ZvedaVEC, v ktorých ako „sprievodca“ novými technológiami vystúpi známy raper Vec. V rámci premietania bude prebiehať diskusia s Branislavom Kováčom (Vec) a s hosťami prof. Ing. Máriou Bielikovou, PhD., z Fakulty informatiky a informačných technológií STU, prof. RNDr. Jozefom Nogom, DrSc., predsedom Učenej spoločnosti SAV a doc. RNDr. Karolom Nemogom, CSc., z Matematického ústavu SAV.

Organizátorom Festivalu vedeckých filmov je Centrum vedecko-technických informácií SR. Festival sa koná ako sprievodné podujatie Európskej Noci výskumníkov 2016.

Viac informácií o FVF nájdete na www.fvf.cvtisr.sk

Pozvánka  Festival vedeckých filmov 2016

Plagát  Festival vedeckých filmov 2016

Kliknutím na plagát získate lepšie rozlíšenie

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač