Garantovaný príjem je budúcnosť

08. 06. 2016

Referendum vo Švajčiarsku spustilo množstvo debát. Ľudia hlasovali o možnosti zavedenia garantovaného príjmu od štátu. Každý Švajčiar by dostával mesačne dvetisíc dvesto eur, ale zrušili by sa všetky ostatné sociálne dávky. Podrobnosti nájdete v prepise relácie.

logo TV JOJ(07. 06. 2016; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; por. 5/18; Ján Mečiar, Dana Strculová, Ján Mečiar, Dana Strculová)

Ján Mečiar, moderátor: „Referendum vo Švajčiarsku spustilo množstvo debát. Ľudia hlasovali o možnosti zavedenia garantovaného príjmu od štátu. Každý Švajčiar by dostával mesačne dvetisíc dvesto eur, ale zrušili by sa všetky ostatné sociálne dávky."

Dana Strculová, moderátorka: „Proti hlasovalo až sedemdesiatsedem percent ľudí. Ale tí si asi veľmi dobre uvedomujú, že garantovaný príjem od štátu nie je až tak úplne zadarmo a neznamená to ani to, že už nikdy nikto z nich nebude musieť chodiť do práce."

Vladimír Baláž, ekonóm SAV: „Základný príjem je nastavený tak, aby vám poskytol nejaké základné prežitie. U nás by napríklad takáto výška nemohla byť vyššia ako dvesto eur, čo je v podstate totožné so životným minimom. Zo životného minima vy si naozaj nemôžete veľmi vyskakovať. Áno, možno sú ľudia, ktorí by po prijatí základného príjmu prestali pracovať, ale myslím si, že väčšina ľudí by pracovala ďalej."

Ján Mečiar: „Dvesto eur, z toho sa asi hypotéka veľmi splácať nedá."

Dana Strculová: „Veruže nie. To nie je plat, ktorý nám má akože štát dávať, ale je to istý druh sociálnej dávky pre všetkých, ktorá by nahradila súčasný systém."

Ján Mečiar: „Švajčiarsko by zrušilo všetky sociálne dávky, ako už odznelo, ktoré má, to znamená príspevky, prídavky, invalidné dôchodky, podporu v nezamestnanosti, aj životné minimum a mnoho ďalších, ale navyše by aj zakývalo pracovníkom, ktorí by sa o túto administratívu starali. Zrušili by niekoľko úradov a z ušetrených peňazí by tento balík ešte o čosi navýšil, a potom by sa tie peniaze rovným dielom rozdelili medzi všetkých dospelých obyvateľov Švajčiarska, čo v ich ekonomike znamená tých spomínaných dvetisíc dvesto eur pre každého dospelého človeka."

Dana Strculová: „V našej približne tých dvesto, ako sme hovorili. Ale nie je to výmysel tamojšej vlády, garantovaný príjem od štátu je ekonomická vízia stará už asi päťdesiat rokov. V minulosti ju testovali v malom kanadskom mestečku a výsledky boli naozaj prekvapivém – ľudia si vďaka peniazom od štátu dorobili vzdelanie, vzrástla tam pôrodnosť."

Ján Mečiar: „Ale aj počet rozvodov zase na druhej strane, pretože ženy už neboli závislé finančne od svojich manželov."

Dana Strculová: „To je pravda. Ale aj vďaka finančnej istote klesol počet psychických ochorení a samovrážd, no a prekvapivo klesla aj nezamestnanosť a príjmy obyvateľov mestečka rástli, pretože s peniazmi od štátu mali lepšiu vyjednávaciu pozíciu so svojimi zamestnávateľmi."

Vladimír Baláž: „Otázkou je, že či môžeme experiment z jedného malého kanadského mesta rozširovať na celé krajiny a na úplne iné kultúry, ako je napríklad Slovensko. Nie je tajomstvom, že aj na Slovensku máme napríklad sociálne skupiny, ktoré žijú už teraz z nejakého životného minima, ktoré je veľmi blízke tomu najzákladnejšiemu príjmu. Otázkou je, že či by naozaj všetky tie dodatočné peniaze využili na vzdelanie alebo zlepšenie zdravia, alebo či by nám skôr nenarástla nejaká sociálna patológia v zmysle zvýšeného alkoholizmu alebo spotreby cigariet."

Ján Mečiar: „No, a preto krajiny a ich obyvatelia sú zatiaľ pri takýchto reformách sociálneho systému opatrní. Budúcnosť však podľa ekonóma asi bude vyzerať takto."

Dana Strculová: „Presne tak. Analýzy trhu práce totiž ukazujú, že v priebehu dvadsiatich rokov zanikne až štyridsať percent kvalifikovaných pracovných pozícií."

Vladimír Baláž: „Dnes máte napríklad softvéry, ktoré spracúvajú v Amerike rozsudky najvyššieho súdu. Sú roboty, ktoré vykonávajú operácie lekárske, popisujú snímky z lekárskych vyšetrení. Sú softvéry, ktoré píšu novinové články. Je teda možné, že v dôsledku prudkého nástupu softvérov a motorov v budúcnosti veľká časť kvalifikovaných ľudí príde o prácu. A potom je otázka, z čoho bude žiť takáto vrstva populácie. Čiže tam možno bude potom nutné zaviesť ten základný príjem naozaj pre každého."

Dana Strculová: „No a peniaze do rozpočtu by potom podľa ekonóma štáty získavali formou vyššieho zdanenia spoločnosti, ktoré budú využívať prácu robotov a softvérov, ktoré nás nahradili. Ale to už je také sci‑fi."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač