Katedra archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre dostala do daru vzácne knihy

27. 06. 2016

Vzácna vedecká knižnica, ktorú získala Katedra archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre,  je po významnom nemeckom archeológovi Eckehardovi Schubertovi. Zatriedenie kníh potrvá niekoľko mesiacov. Katedra následne otvorí novú študovňu pre študentov aj verejnosť.

Rozhlasová stanica Regina_logo(23. 6. 2016; Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 10:00; por. 2/4; Marian Kukelka)

Marian Kukelka, moderátor RTVS:

„Katedra archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre dostala do daru vzácnu vedeckú knižnicu po jednom z významných nemeckých archeológov Eckehardovi Schubertovi. Ich zatriedenie potrvá niekoľko mesiacov. Katedra následne otvorí novú študovňu pre študentov aj verejnosť. Zbierka obsahuje tisíce kníh v rôznych jazykoch. Podľa Jozefa Bujnu z Katedry archeológie sa mnohé zameriavajú najmä na praveké obdobia rôznych civilizácií."

Jozef Bujna, Katedra archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre:

„Sú tu knihy, ktoré sú naozaj dnes už unikátne a dajú sa veľmi ťažko získať, čiže z počiatkov existencie archeológie ako vedy, to znamená ešte z polovice 19. storočia, ale je to veľa kníh, veľmi hodnotných, nových, moderných, drahých, na ktoré jednoducho naša katedra prostriedky nemá."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač