Kolégium Európskej komisie na Slovensku

30. 06. 2016
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ_logoBratislava, 30. 6. 2016
Prvým podujatím slovenského predsedníctva v Rade EÚ bude dvojdňová návšteva kolégia Európskej komisie 30. júna a 1. júla 2016.

Ide o štandardné  podujatie, ktoré tradične sprevádza štart každého predsedníctva. Komisári prerokujú s vládou SR jednotlivé politiky EÚ. Na plenárnom zasadnutí sa stretnú aj s poslancami NR SR. Cieľom návštevy Kolégia na Slovensku je vyslať signál o dobrej spolupráci medzi vládou SR, NR SR a Európskou komisiou. Je to zároveň príležitosť prediskutovať aktuálne otázky, ktorými sa naše predsedníctvo bude zaoberať.

Európska komisia

Slovenské predsedníctvo sa oficiálne začína 1. júla 2016 a končí 31. decembra 2016. V rámci Tria bude Slovensko predsedať Rade EÚ spolu s Holandskom (od 1. januára do 30. júna 2016) a Maltou (od 1. januára do 30. júna 2017).

Zdroj:

www.eu2016.sk/sk/tlacove-spravy/kolegium-europskej-komisie-na-slovensku

Uverejnila: MB

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač