Konferencia k postaveniu mladých výskumníkov v Európe, Young Researchers Conference

23. 06. 2016

foto z konferencie

Ešte pred oficiálnym začiatkom predsedníctva SR v Rade EÚ sa v Bruseli konala konferencia k postaveniu mladých výskumníkov v Európe, s názvom Young Researchers Conference. Na konferencii sa zúčastnili experti z takmer všetkých krajín EÚ, ako aj ostatných európskych štátov.

Podpora kariérneho rastu a posilnenie postavenia mladých výskumníkov je jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti výskumu a vývoja. Cieľom konferencie bolo prediskutovať možné riešenia k postaveniu mladých výskumníkov, ktoré budú použité pri príprave Bratislavskej deklarácie, manifestu mladých výskumníkov, ktoré bude oficiálne publikované o niekoľko týždňov v Bratislave, ako aj záverov Rady pre konkurencieschopnosť – časť výskum.

Konferenciu otvoril príhovorom zástupca stáleho predstaviteľa SR pri EÚ – veľvyslanec Alexander Micovčin, ktorý zdôraznil, že budúcnosť vedy je práve v rukách mladej generácie výskumníkov. Generálny riaditeľ DG Research and Innovation Robert-Jan Smits vyzdvihol aktívne zapojenie mladých výskumníkov z viacerých európskych krajín do prípravy deklarácie. Podľa generálneho riaditeľa DG Joint Research Centre Vladimíra Šuchu je dôležité za mladého výskumníka považovať vedca, ktorý je mladý duchom a nie vekom, a ktorý nestratil záujem objavovať nové veci. Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer zdôraznil, že Slovensko je síce mladá krajina, ale výskum tu má dlhú tradíciu, keďže v Banskej Štiavnici bola založená najstaršia európska technická univerzita.

Tlačová správa: Viac ako 120 účastníkov diskutovalo o postavení mladých výskumníkov v Európe

Fotogaléria: Konferencia k postaveniu mladých výskumníkov v Európe                            

foto: Stále zastúpenie SR pri EÚ    

Publikovala: MI

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač