Konopa v Bratislave na námestí

10. 06. 2016

Existuje konopa, ktorá má halucinogénne účinky, ale aj konopa rumisková, ktorá sa u nás prirodzene vyskytuje. Ako je to s tou bratislavskou sa dozviete v prepise televízneho rozhovoru s vedeckým pracovníkom Botanického ústavu SAV.

(08. 06. 2016; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 14/20; Daniel Levický Archleb , Adriana Kmotríková)

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Keď sa kedysi na Slovensku povedalo konopa, ľuďom napadli najkvalitnejšie laná či textílie príjemné na nosenie. Dnes je to skôr marihuana a tresty za vlastnenie jej sušených okvetí. Preto je nezvyklé, aby sa táto rastlina objavila uprostred Bratislavy na verejnom priestranstve. Práve tam sme ju na základe diváckeho tipu našli."

Daniel Levický Archleb, redaktor: „Ustarostený divák nám poslal fotografiu tejto rastliny, ktorá rastie vo viacerých kvetináčoch priamo v centre Bratislavy. Odhadom, niekoľkotýždňovej rastlinke sa na rušnej bratislavskej križovatke darí. Mnohí už na prvý pohľad vedia, čo je zač."
(začiatok ankety)

Opýtaný 1: „Vyzerá to, ako to, ale neviem či to je to."
Opýtaná 2: „Marihuana. Si myslím ja, ale neni som o tom presvedčená."
(koniec ankety)

Daniel Levický Archleb: „Prvý pohľad však môže zavádzať."

Pavol Mereďa, vedecký pracovník Botanického ústavu SAV: „Podľa tých znakov, ktoré som mal možnosť tuto vidieť, že nebude to tá konopa, ktorá sa pestuje na halucinogénne účely, ale tá konopa, ktorá sa u nás prirodzene vyskytuje, čiže konopa rumisková, cannabis ruderalis."

Daniel Levický Archleb: „Aj keby to bola konopa siata, v tomto štádiu vývoja by ešte neobsahovala omamné látky."

Pavol Mereďa: „Najväčšie množstvo týchto látok sa nachádza na vrchole samičích rastlín, na vrchole súkvetia, čiže museli by sme počkať až sa tam začnú vyvíjať kvety alebo to až dozreje do plodov."

Daniel Levický Archleb: „Rozkvitnutá samičia rastlina je viditeľne iná."

Pavol Mereďa: „Keď vidíme aj vizuálne na tej rastline, že má veľa žliazok, v zásade tam ani nejaké zložité testy robiť netreba. Čím viac žliazok a čím sú väčšie, tak tým viac tých obsahových látok tá rastlina bude mať."

Daniel Levický Archleb: „Obsah omamných látok však zákon nezohľadňuje. Úmyselné vysádzanie a pestovanie akejkoľvek konopy bez povolenia je u nás trestné. A čo voľne sa vyskytujúce rastliny?"

Opýtaná 2: „Možno, že to sem dofúkal vietor, nejaké semienko."

Pavol Mereďa: „Tie semienka sem doniesli s pôdou, oni tu vyklíčili a teraz tu rastú."

Lucia Kurilovská, expertka na trestné právo, PF UK, SAV: „Na základe tohto konkrétneho stavu v podstate nemožno ešte hovoriť o nejakom trestnom konaní, ale pri akomkoľvek podozrení z toho, že by v konečnom dôsledku mohlo ísť o nejaký druh rodu cannabis, tak je potrebné prijímať opatrenia."

 

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač