Letná bratislavská univerzita seniorov

22. 06. 2016

Pre bratislavských seniorov je aj tento rok pripravená Letná bratislavská univerzita seniorov, ktorú organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s mestom Bratislava. Bližšie informácie prináša tlačová správa UK.

cudzie jazyky pre seniorov UK - ilustračné fotoBratislava 21. júna 2016: Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) pripravuje  ďalší ročník  obľúbenej  Letnej bratislavskej univerzity seniorov. Zámerom vzdelávacieho projektu je sprostredkovať účastníkom odborné znalosti formou prednášok.

Pri tejto príležitosti sa uskutoční  dňa 22. júna 2016 o 11.00 hod. slávnostné podpísanie Zmluvy o spolupráci medzi primátorom hlavného mesta SR Bratislava JUDr. Ivom Nesrovnalom, LL.M., a rektorom Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. Podpísanie zmluvy sa uskutoční v priestoroch Primaciálneho paláca na Primaciálnom námestí č. 1. Pri podpise budú prítomné  Mgr. Marcela Gbelecová, poverená vedením oddelenia sociálnych vecí, a PaedDr. Janka Chládecká, PhD., riaditeľka CĎV UK, ktorá po podpise zmluvy predstaví program Letnej bratislavskej univerzity seniorov.

Po podpísaní zmluvy sa budú môcť seniori od 1. júla 2016 do 29. júla 2016 prihlasovať  v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy – Oddelenie servisu pre občana, kde im bude odovzdaná záväzná prihláška.

V poradí už 6. ročník bude prebiehať od 2. augusta do 11. augusta 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vždy so začiatkom o 14.00 hod. Celý projekt letnej univerzity je financovaný hlavným mestom Bratislava a mesto ho seniorom ponúka  opäť zadarmo.

Tento rok sú pripravené 4 prednášky:

  1. Prednáška 2. augusta o 14.00 hod.

Téma: História a súčasnosť záhrad a parkov Bratislavy
Prednášajúca: Ing. Tamara Reháčková, PhD.

  1. Prednáška 4. augusta o 14.00 hod.

Téma: Nekalé praktiky pri poskytovaní tovarov a služieb
Prednášajúci: Mgr. Tomáš Földes

  1. Prednáška 9. augusta o 14.00 hod.

Téma: Baroková votívna plastika v Bratislave
Prednášajúci: PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

  1. Prednáška 11. augusta o 14.00 hod.

Téma: Vývojové podoby slovenčiny
Prednášajúca: Ida Rapaičová

Letná bratislavská univerzita seniorov sa teší veľkému záujmu a každý rok sa naplní obmedzená kapacita Zrkadlovej siene do posledného miesta (160 miest).

Tlačová správa UK

 

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová

vedúca:Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač