Selected risks of the world economy – International Scientific Seminar

01. 06. 2016

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Medzinárodný vedecký seminár – Vybrané riziká vývoja svetovej ekonomiky

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:
seminars

Areas:
Social Sciences

Publikácia – Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku
The global economy must dribble

Print