Možnosti pre mladých vedcov

22. 06. 2016

Slovensko prvý raz navštívil predseda Európskej rady pre výskum (ERC) Jean‑Pierre Bourguignon. Hlavným dôvodom jeho príchodu je zvýšiť zapojenosť slovenských výskumníkov do medzinárodných projektov.

(20. Televízna stanica TA 3_logo06.2016; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 4/14; Katrin Lengyelová)

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Slovensko prvý raz navštívil predseda Európskej rady pre výskum Jean‑Pierre Bourguignon. Hlavným dôvodom jeho príchodu je zvýšiť zapojenosť slovenských výskumníkov do medzinárodných projektov. Predseda európskej rady deň odštartoval na ministerstve školstva. So šéfom školského rezortu Petrom Plavčanom diskutovali, v akom stave je slovenská veda. Na pretrase boli aj možnosti, akým spôsobom by sa mladí slovenskí vedci mohli uchádzať o projekty Európskej komisie. Jedným zo základov úspechu je, aby prišli s originálnym nápadom a vybudovali si konkurencieschopný tím. Mladých výskumníkov chce finančne podporiť aj ministerstvo školstva."

Peter Plavčan, minister školstva: „Je potrebné financovanie zo slovenskej strany nad rámec možností terajšieho štátneho rozpočtu, preto sa budem snažiť hľadať zdroje."

Jean‑Pierre Bourguignon, predseda Európskej rady pre výskum: „Mladí ľudia sú najviac kreatívni, najmä cez nich môžeme zmeniť budúcnosť."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. 

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač