Najväčšiu šancu získať prácu majú vysokoškoláci so zameraním na IT a elektrotechniku

28. 06. 2016

Katarína Klembalová z pracovného portálu Profesia informuje o šanci vysokoškolákov pri získavaní práce. Najväčšiu šancu získať prácu majú vysokoškoláci so zameraním na IT a elektrotechniku.

logo Rozhlasovej stanice REGINA(27. 06. 2016; Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 10:00; por. 1/3; Ondrej Holič, Ondrej Holič)

Ondrej Holič, moderátor RTVS: „V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi majú absolventi vysokých škôl viac možností nájsť si prácu. Firmy majú najväčší záujem o absolventov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, na druhom mieste je Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a na treťom mieste rovnaká fakulta STU. Katarína Klembalová z pracovného portálu Profesia."

Katarína Klembalová z pracovného portálu Profesia: „Ak by sme sa mali konkrétne pozrieť na pozície, kde bolo v roku 2015 najviac pracovných ponúk vhodných aj pre vysokoškolských absolventov, tak tie boli práve v oblasti informačných technológií, tiež ekonomike účtovníctve, administratíve, obchode a elektrotechnike."

Ondrej Holič: „Analytička Renáta Králiková tvrdí, že nepomer medzi ponukou a dopytom, teda väčší dopyt po absolventoch informatiky, má viac dôvodov."

Renáta Králiková, analytička: „... celkový pokles počtu študentov na vysokých školách, za posledných 7 rokov o nejakých 50 tisíc menej študentov máme, toto je znásobené pomerne vysokým a stúpajúcim počtom študentov, ktorí odchádzajú študovať do zahraničia, a to aj konkrétne v týchto odboroch informačných technológií, napríklad na Masarykovej univerzite v Brne, na Fakulte informatiky je okolo polovice študentov zo Slovenska."

Ondrej Holič: „Situáciu podľa nej dokresľuje aj zistenie štúdia OECD, že v používaní informačných technológií naša mladá generácia začína zaostávať za vyspelými krajinami."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie, štatistika

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač