Národný informačný deň: High Time for Beam Time

01. 06. 2016

Dňa 8. júna 2016 sa v Centre vedecko-technických informácií SR na  Lamačskej ceste v Bratislave uskutoční Národný informačný deň High Time for Beam Time.

logá projektu

Čo majú spoločné hormóny a lietadlová turbína?

Lepšie vedomosti o vlastnostiach a správaní sa jednotlivých komponentov produktu, pomáhajú inovátorom zlepšiť ich výkon a často vedú k objavom, ktoré následne vedú k novej generácii produktov. V skratke, základný výskum, ktorý skúma vlastnosti, morfológiu a/alebo správanie sa produktu (alebo jeho časti) v rôznych podmienkach môže priniesť praktické vedomosti a výsledky pre firmy, či už sa jedná o farmaceutickú spoločnosť skúmajúcu telesné funkcie produkujúce hormón inzulínu alebo výrobcu lietadlových turbín analyzujúcich zvyškové namáhanie súčiastok vystavených dodatočne produkovanému vodnému chladeniu.

Jednou z najsľubnejších disciplín pre firmy je sub-atomárny výskum. Sub-atomárny výskum však vyžaduje veľmi pokročilé nástroje, dostupné vo veľkých výskumných infraštruktúrach (napr. synchrotron) a v inštitúciách aplikovaného výskumu. Tieto inštitúcie poskytujú služby najmä vedeckej komunite, no snažia sa hľadať aj možnosti, ako expandovať svoje portfólio a spraviť ponuku svojich služieb atraktívnu aj pre podniky.

Projekt High Time for Beam Time, ktorý je implementovaný od apríla do septembra, sa zameriava na organizáciu testovacej výzvy na predkladanie žiadostí od firiem z regiónu V4, ktoré majú záujem realizáciu o štúdiu uskutočniteľnosti v jednej z experimentálnych výskumno-vývojových inštitúcií. Výzva bude spustená 1. júna 2016 a bude otvorená do 31. júla 2016.

obrázok k projektu High TIME

Firmy s víťaznými prokjektmi budú mať možnosť dodať svoje vzorky do zariadenia so synchrotronom.

Projekt High Time for Beam Time predstavuje iniciatívu, ktorá je úzko prepojená na Science Link Network – na sieť, ktorá sa snaží o združenie konzorcia inštitúcií zaujímajúcich sa o podporu prístupu podnikov k infraštruktúre aplikovaného výskumu. Projekt je tiež prepojený na proejkt TRAM, ktorý sa zameriava na tvorbu priemyselných výskumných parkov naprieč Baltský región.
Viac informácií nájdete na stránkach www.sciencelink.pl alebo www.cvtisr.sk

 Tlačová správa

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty

Tlač