Nedostatok absolventov vzdelaných v oblasti IT

14. 06. 2016

Každý mesiac pribúdajú nové pracovné pozície v IT sektore v Košiciach, ale mesto už naráža na to, že je nedostatok kvalifikovaných ľudí, ktorí by mohli obsadzovať tieto pozície. Rodičia ešte stále vedú deti, aby išli študovať odbory, ktoré už sú preplnené na Slovensku a nemajú perspektívu. Zmeniť by to mohol projekt IT Akadémia vzdelávania 21. storočia.

logo Rozhlasová stanica Košice(10. 06. 2016; Rozhlasová stanica Košice; Metropolitné správy; 13:00; por. 1/4; Viktor Wurm)

Viktor Wurm, moderátor: „IT sektor v metropole východu už presiahol hranicu desaťtisíc zamestnancov. Tento sektor sa na celkovej zamestnanosti v kraji podieľa vyše sedem a pol percentom. Zároveň IT sektor vytvára dvanásť percent regionálneho HDP. Pokračuje Peter Džupka z Katedry regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity."

Peter Džupka, Katedra regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach: „Teda akákoľvek zmena v tomto sektore bude mať výrazný ekonomický dopad na región ako taký. Ešte stále, dá sa povedať, každý mesiac pribúdajú nové pracovné pozície v IT sektore v Košiciach, ale už mesto naráža na to, že je nedostatok kvalifikovaných ľudí, ktorí by mohli obsadzovať tieto pozície."

Viktor Wurm: „Nedostatok ľudí v oblasti IT potvrdzuje aj Ivan Hruška – predseda správnej rady Košice IT Valley."

Ivan Hruška, predseda správnej rady Košice IT Valley: „Potrebujeme sedemsto až deväťsto nových absolventov vzdelaných v oblasti IT a vysoké a stredné školy vyprodukujú povedzme tristopäťdesiat. To nie je problém košických vysokých škôl a stredných škôl z kraji, to je problém financovania, spoločenského mainsetu, to znamená rodičia ešte stále vedú deti, aby išli študovať odbory, ktoré už sú preplnené na Slovensku a nemajú perspektívu."

Viktor Wurm: „Zmeniť by to mohol projekt IT Akadémia vzdelávania 21. storočia."

Ivan Hruška: „Jediné, čo potrebujeme schváliť – rozpočet a schváliť projekt ako taký a ten projekt čo najrýchlejšie rozbehnúť. Dva roky sa o to snažíme a zatiaľ neúspešne. Aktuálne je to v štádiu, že projektový zámer bol v septembri schválený komisiou na ministerstve školstva. Sedemnásť ľudí hlasovalo za, jeden sa zdržal. Toho sedenia sa zúčastnili ľudia z Bruselu. V princípe ten projekt je hodnotený veľmi pozitívne."

Viktor Wurm: „Vláda však zatiaľ na tento projekt, ktorý je v balíku národných projektov, výzvu nevypísala. Na ministerstve školstva nám potvrdili, že jeho zámer bol síce schválený ešte vlani v septembri, no má to jeden háčik. Pokračuje hovorkyňa rezortu školstva Martina Slušná."

Martina Slušná, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Na základe požiadaviek a pripomienok zástupcov Európskej komisie vznesených naposledy v apríli 2016, je ich potrebné zohľadniť a projekt s komisiou prekonzultovať. Zároveň jednou zo všeobecných podmienok zo strany Európskej komisie bolo zavedenie zjednodušeného vykazovania výdavkov v projektoch. Bez nastavenia zjednodušeného vykazovania výdavkov nie je možné vyhlásiť relevantné vyzvania na uvedené národné projekty."

Viktor Wurm: „Podľa Hrušku majú financovanie projektu premyslené."

Ivan Hruška: „Ten projekt je presne nakalkulovaný do centu. Ten projekt má tristostranový veľmi detailný rozpis. Je to niečo cez dvadsaťjeden miliónov eur. Ale netýka sa iba Košíc. My ten pojímame celoslovensky systémovej zmeny vzdelávania matematiky, informatiky a prírodných vied."

Viktor Wurm: „V prípade, že by k zmenám nedošlo, do piatich rokov by sa podľa neho rast v oblasti IT mohol zastaviť a trh v Košiciach by sa stal pre zahraničné firmy nezaujímavým."

Publikované z monitoringi STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač