Nevidiacim pomôže hlasový systém Rudo

28. 06. 2016

Systém je zatiaľ určený len pre vedecké účely. Na to, aby sa dostal aj k bežným nevidiacim, by výskumníci potrebovali investora. Systém Rudo chce jeho autor ešte ďalej vyvíjať. Ide o systém, ktorý pomôže nevidiacim orientovať sa v domácom prostredí, ohlási návštevu či nastaví vykurovanie. Domáceho asistenta nazvali Rudo, jeho autorom je nevidiaci vedecký pracovník Univerzity Mateja Bela."

logo Televíznej stanice STV 1(20. 06. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 21/22; Martina Marettová, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „V Banskej Bystrici vyvinuli systém, ktorý pomôže nevidiacim orientovať sa v domácom prostredí, ohlási návštevu či nastaví vykurovanie. Domáceho asistenta nazvali Rudo, jeho autorom je nevidiaci vedecký pracovník Univerzity Mateja Bela."

Martina Marettová, redaktorka: „Milan Hudec začal vyvíjať domáceho asistenta pred takmer dvadsiatimi rokmi. Keďže je sám nevidiaci, prototyp systému testuje u seba doma. Už pri vstupe do domu vás systém privíta. Súčasťou systému je niekoľko pohybových, teplotných a najnovšie aj regulačných senzorov. Tie odosielajú informácie do počítača, ktorý ich mení na zvuk."

Milan Hudec, autor systému Rudo: „Tá prvá verzia rozpoznávala osoby a v rámci toho boli nejaké orientačné zvuky, informačné zvuky, práca na počítači, editore, programovanie, nejaké takéto pomôcky a obsluha digitálneho multimetra. A teraz je to rozšírené o systém vykurovania, potom systém zónovej regulácie, týka sa šetrenia energií."

Martina Marettová: „Domáci asistent pomáha nevidiacim napríklad strážiť deti, ktoré sa hrajú na dvore. Detský hlas, ktorým sa Rudo prihovára, patrí vtedy päťročnej dcére Milana Hudeca."

Ľudmila, dcéra autora systému Rudo: „To bolo dobré z toho hľadiska, že keď som sa hrávala a bol sám doma, tak vedel, čo robím, vždycky som sa dívala, že som za domom a on ide na zadné okno a že ma vie takto pozorovať. Rudo je taký náš rodinný priateľ. Takže už ho beriem tiež ako jedného člena."

Miriam Spodniaková Pfefferová, prodekanka pre pedagogickú činnosť UMB: „Projekt je výnimočný v tom, že by mohol pomôcť nevidiacim v tom ich ďalšom fungovaní, v tom, aby boli, by som povedala, samostatnejší, neboli odkázaní na cudziu pomoc a naozaj im to uľahčilo život."

Martina Marettová: „Systém je zatiaľ určený len pre vedecké účely. Na to, aby sa dostal aj k bežným nevidiacim, by výskumníci potrebovali investora. Systém Rudo chce jeho autor ešte ďalej vyvíjať. V blízkej dobe doňho plánuje pridať ďalšie prvky inteligencie či meteostanicu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač