Prelomový objav

20. 06. 2016

Prelomový objav. Českí vedci objavili prvú účinnú látku proti vírusu Zika a kliešťovej encefalitíde. Pre nás je o niečo viac zaujímavá správa práve o kliešťovej encefalitíde. Na liek, ktorý by zachránil nakazených ľudí, budeme ale čakať niekoľko rokov. Vyjadrenie Borisa Klempu, virológa zo Slovenskej akadémie vied.


logo TV Markíza (17. 06. 2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 13/24; Danica Kleinová , Patrik Švajda)

Patrik Švajda, moderátor: „Prelomový objav. Českí vedci objavili prvú účinnú látku proti vírusu Zika a kliešťovej encefalitíde. Na liek, ktorý by zachránil nakazených ľudí, budeme ale čakať niekoľko rokov."

Danica Kleinová, redaktorka: „Zaujímavý a významný výsledok výskumu českých vedcov. Podarilo sa im objaviť skupinu látok s vysokým účinkom proti vírusu kliešťovej encefalitídy a vírusu Zika. Ide o prvé popísané látky, ktoré sú proti vírusu Zika účinné."

Daniel Růžek, Biologické centrum Akadémie vied ČR, České Budějovice (preklad z češtiny): „Tie prvé testy boli vykonané na bunkových kultúrach, neskôr sme prikročili k testom na myšiach a aj tam sa ukázalo, že tie látky sú aktívne a bránia v podstate smrteľnej neuroinfekcii."

Danica Kleinová: „Je to dôkaz, že šírenie týchto vírusov je možné zastaviť, no stále je to ďaleko od toho, kedy sa bude môcť reálne užívať liek. Laicky vedci vlastne trafili jednou rukou dve muchy vírus Zika a vírus kliešťovej encefalitídy. Patria do tej istej čeľade a tak liečivo môže účinkovať na obidva. Pre nás je o niečo viac zaujímavá správa práve o kliešťovej encefalitíde, s ktorou sa naposledy nakazilo minimálne tridsaťtri ľudí v Košiciach. Išlo o zatiaľ najväčšiu známu epidémiu. To, že sa teraz urobil prvý krok k lieku, znamená veľa."

Boris Klempa, virológ, Slovenská akadémia vied: „Tieto lieky vždy bude potrebné používať veľmi rýchlo po infekcii, čiže tá rýchla diagnostika bude veľmi dôležitá."

Danica Kleinová: „Upozorňuje virológ. Aj keď už bude na svete liek, neznamená to, že hrozba Ziky a kliešťovej encefalitídy sa skončí. Budúci liek je treba použiť čo najskôr po prvých príznakoch a bude na lekároch, aby ich rýchlo rozpoznali, inak to nemá význam."

Boris Klempa: „Veľmi často pri vírusových ochoreniach všeobecne samotné tie príznaky ochorenia už spôsobuje skôr tá veľmi intenzívna odpoveď nášho imunitného systému na ten vírus, akože by ten samotný vírus škodil."

Danica Kleinová: „Čo sa týka vírusu Zika, ten stále rezonuje najmä v Južnej Amerike. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie situáciu považujú za naliehavú aj v súvislosti s olympijskými a paralympijskými hrami."

Darina Sedláková, zástupca WHO na Slovensku: „Vzhľadom na to, že sú známe epidemiologické cesty prenosu infekcie vírusom Zika, nie je dôvod, aby sa olympiáda buď rušila, prekladala alebo hľadalo sa pre ňu nové miesto."

Danica Kleinová: „Aj keď hrozba šírenia vírusu Zika je stále reálna, nie je dôvod na to, aby sa obmedzilo cestovanie, či ľudia rušili výlety a dovolenky v zahraničí. Stále však treba mať na pamäti dve základné veci a dôsledne ich dodržiavať."

Darina Sedláková: „A tehotné ženy by do týchto území nemali cestovať a po druhé, ich partneri, ak sa vrátia s takejto krajiny, mali by praktizovať potom bezpečný sex alebo ho aj oddialiť. Druhá základná vec je používať všetky ochranné prostriedky, ktoré sú, odporúčame, to znamená repelenty, svetlý odev, vyhýbať sa prostrediu, ktoré je vysokorizikové, to znamená, s nízkym hygienickým štandardom, rezervoárom komárov a podobne."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
virológia

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač