Príliv mozgov

27. 06. 2016

Nízke platy sú jedným z hlavných argumentov, prečo absolventi vysokých škôl uprednostnia zamestnať sa vo svete. Na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine je to ale inak. Odborníci sa neváhajú vrátiť zo zahraničia a pracovať doma. O fakultu je veľký záujem aj zo strany zahraničných študentov, napr. Islanďanov.

Televízna stanica Markíza_logo(23. 6. 2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 21/25; Marián Lechan, Jaroslav Zápala)

Jaroslav Zápala, moderátor: „Naše mozgy odchádzajú do zahraničia. Nízke platy sú jedným z hlavných argumentov, prečo absolventi vysokých škôl uprednostnia zamestnať sa vo svete. Na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine je to ale inak. Aj vďaka nadpriemerným platom sa odborníci neváhajú vrátiť a pracovať doma."

Marián Lechan, redaktor: „Ján sedem rokov pracoval na kalifornskej univerzite v San Diegu. Neváhal a vrátil sa."

Ján Strnádel, vedecký pracovník: „Možno jeden z dôvodov bol, že aj kedysi som sa hlásil na túto fakultu ako študent, neuspel som a sľúbil som si, že jedného dňa sa tu vrátim."

Marián Lechan: „Alžbeta študovala v Zürichu, vo Viedni, aj v Lausanne. Do Martina prišla aj preto, že chcela pracovať so špičkovými technológiami."

Alžbeta Trančíková, vedecká pracovníčka: „Ľudia, ktorí sa vracajú zvonku, tak očakávajú, že budú mať taký plat, ako mali v zahraničí. To nikto z nich neočakáva, to vedia, že to nie je reálne jednoducho. Ale zase potrebujú si udržať nejaký životný štandard."

prof. Ján Danko, dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine:  „Ten najlepší môže mať päťtisíc euro a ten podpriemerný tisíc štyristo, tisíc päťsto euro, len tabuľkový plat."

Marián Lechan: „Záujem o štúdium na tejto fakulte výrazne prevyšuje kapacity.

prof. Ján Danko: „Na všeobecné lekárstvo sa nám hlási toľko študentov, že môžeme prijať jedného z dvanástich."

Marián Lechan: „Boris je študent medicíny. Keď si vyberal fakultu, riadil sa rankingom."

Boris Dobroľubov, študent: „Vedecky je najlepšia fakulta na Slovensku, ale tak vždy je ešte čo zlepšovať."

Marián Lechan: „Dávid je zo Starej Ľubovne, on si vybral Martin pre individuálny prístup."

Dávid Zíma, študent: „Sme v menších krúžkoch, viac sa nám venujú."

Marián Lechan: „O Jesseniovu lekársku fakultu je veľký záujem aj zo strany zahraničných študentov. Napríklad Islanďanov tu v súčasnosti študuje toľko, že o desať rokov budú schopní pokryť celú medicínsku potrebu svojho ostrova."

Erna Gunnpórsdóttir, islandská študentka: „Je to novinka, že sem prichádzajú naši študenti. Veľa Islanďanov študovalo v Maďarsku, ale naše počty tu sa rozrastajú. Máme radi Slovensko."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač