Projekt Búrame mýty o kliešťoch

01. 06. 2016

Pred piatimi rokmi spustili v Trenčíne projekt Búrame mýty o kliešťoch. Náučný chodník, ktorý k tomu otvorili, však už neexistuje. Pritom práve Trenčiansky kraj má štatisticky najviac ochorení prenášaných kliešťami na Slovensku. Odborník teraz avizuje, že pripravuje nový projekt, ktorý by na pôvodný mohol nadviazať. V prvej fáze by sa týkal krajských miest.

logo Rádio Regina(30. 05. 2016; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 10/16; Ctibor Michalka , Martina Bodnárová)

Martina Bodnárová, moderátorka: „Presne pred piatimi rokmi spustili v Trenčíne projekt Búrame mýty o kliešťoch. Náučný chodník, ktorý k tomu otvorili, však už neexistuje. Pritom práve Trenčiansky kraj má štatisticky najviac ochorení prenášaných kliešťami na Slovensku. Odborník teraz avizuje, že pripravuje nový projekt, ktorý by na pôvodný mohol nadviazať. V prvej fáze by sa týkal krajských miest."

Ctibor Michalka, redaktor: „Náučný chodník osadili v oddychovej zóne na ostrove s informačnými tabuľami. Časom ich ale niekto odstránil a na projekt sa viac‑menej zabudlo. Podľa Branislava Peťka z Parazitologického ústavu SAV však sami nadväzne robili europrojekt monitorovania výskytu kliešťov."

Branislav Peťko, Parazitologický ústav SAV: „Ďalšou etapou by mala byť aplikácia tých výsledkov a medzi nimi aj zriaďovanie náučných chodníkov, kde by boli tie základné informácie o kliešťoch."

Ctibor Michalka: „Podľa neho už existuje aj návrh textov s odbornými informáciami. Náučné chodníky by mali byť predovšetkým v krajských mestách a je potrebné nájsť spôsob, ako ich využívať, ale aj udržiavať."

Branislav Peťko: „Na také miesta, kde ľudia chodia, kde tie kliešte sú rozšírené. Takže každé krajské mesto by malo mať niečo také."

Ctibor Michalka: „Zrejme najviac by osveta pomohla práve v Trenčianskom kraji. Epidemiologička Mária Štefkovičová."

Mária Štefkovičová, epidemiologička: „Táto oblasť je v súčasnosti najaktívnejšia na celom Slovensku. Deväťdesiat percent všetkých ochorení je evidovaných práve v severných okresoch Trenčianskeho kraja a priľahlých okresoch Žilinského kraja."

Ctibor Michalka: Za najúčinnejšiu prevenciu považuje očkovanie. Ľudia pri styku s kliešťom pritom stále podliehajú kedysi zaužívaným stereotypom. Infektológ Martin Chren pripomína, že je už dávno prekonané odstraňovať kliešte krútením v smere hodinových ručičiek či potieranie napadnutého miesta olejom."

Martin Chren, infektológ: „Vybrať kliešť sa dá aj citlivými rukami aj obyčajnou pinzetou a takým vlastne kývavým pohybom sa dá šetrne vytiahnuť."

Ctibor Michalka: „Branislav Peťko zdôrazňuje aj dôležitosť osvety, ktorú vníma ako beh na dlhú trať."

Branislav Peťko: „Je to vec výchovy. To znamená, že treba začať už niekde od základných škôl formou kníh a rôznych brožúr a šíriť ďalej."

Ctibor Michalka: „Ľudia by podľa neho mali pochopiť, že kliešte sú súčasťou prírody, a teda nie dôvodom, prečo napríklad nejsť do lesa."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač