Slovenské predsedníctvo a mladí vedci

22. 06. 2016

Európa hľadá spôsoby, ako zabrániť odlivu mladých mozgov. O niekoľko rokov ich má byť nedostatok. Svoje návrhy predstavila mladá vedecká komunita na medzinárodnej konferencii v Bruseli. Napríklad Emília Petríková bojuje za to, aby mladí vedci dostali voľnejšiu ruku. V ich mene spísala výzvu. Na svoju stranu si získala aj slovenské predsedníctvo, ktoré požiadavky spropaguje v Európskej komisii.

Televízna stanica STV 1_logo(19. 6. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 14/26; Gabriela Kajtárová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Mladí slovenskí vedci chcú povedať celej Európe, čo im chýba. Slovenské predsedníctvo im v tom pomôže. Európa totiž hľadá spôsoby, ako zabrániť odlivu mladých mozgov. O niekoľko rokov ich má byť vážny nedostatok. Svoje návrhy predstavila mladá vedecká komunita na medzinárodnej konferencii v Bruseli."

Gabriela Kajtárová, redaktorka: „Keď mala štrnásť rokov, vypýtala sa do laboratória. No vážne ju začali brať až po prvých úspešných pokusoch v detskej izbe. V šestnástich už zistila, že aspirín pomáha pri liečbe rakoviny kože. Teraz má dvadsaťdva a za sebou reprezentáciu Európy na svetových súťažiach. Emília Petríková bojuje za to, aby mladí vedci dostali voľnejšiu ruku."

Emília Petríková, vedkyňa: „Tie mladé talenty, ktoré vieme získať, ktorých je na Slovensku skutočne veľa, pretože stále vyhrávame medzinárodné olympiády. Keď prídu na vysokú školu, tak im zrazu povedia, viete čo, teraz študujte a potom môžete robiť vedu. Ale dovtedy ten záujem robiť vedu môže práve týmto sa trošku znížiť."

Gabriela Kajtárová: „Emília v mene mladých vedcov spísala výzvu. Na svoju stranu si získala aj slovenské predsedníctvo, ktoré požiadavky spropaguje v Európskej komisii."

Robert Jan Smith, Generálne riaditeľstvo EK pre výskum a inovácie: „Je úžasné, že slovenské predsedníctvo venuje toľko pozornosti mladým vedcom. Vždy som videl stretnutia ministrov a predsedníctiev, kde politici veľa hovoria o mladých vedcoch a nie s mladými vedcami. Po prvý raz vidím predsedníctvo, ktoré sa pýta priamo mladých vedcov."

Gabriela Kajtárová: „Ako si udržať mladých výskumníkov? Túto otázku už pred dvadsiatimi rokmi riešil aj súčasný rektor Slovenskej technickej univerzity. Vtedy vraj doktorandi nemali peniaze ani na jedlo. Laboratóriá boli bez technológií a spoločenská klíma im nepriala. Dnes je to podľa neho inak."

Robert Redhammer, rektor STU: „Vidíte mladých ľudí, ktorí robia výskum a zrazu ten vedec je taký malý hrdina. To ešte neznamená, že je vyhrané a že sa budú hrnúť ľudia a robiť výskum, ale sme trošku v inej rovine. No a dnes vlastne na tomto seminári, tej konferencii, sa venujú tomu, že čo treba zlepšiť a čo ešte, kde sú medzery."

Gabriela Kajtárová: „Mladí vedci nesmú sedieť doma, musia cestovať, hovorí riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie. Dôležité však podľa neho je, aby sa vrátili alebo na ich miesto prišli zahraniční kolegovia."

Vladimír Šucha, riaditeľ Spoločného výskumného centra EK: „Nie je to len o plate. Bola taká štúdia v Spojených štátoch urobená. Najtalentovanejší, najatraktívnejší ľudia, čo ich láka, tak myslím, že plat bol na treťom alebo na štvrtom mieste. Čo je najdôležitejšie, čo je na prvom mieste, je atraktivita prostredia."

Gabriela Kajtárová: „Nielen v Európe, ale aj na celom svete sa začína zápas o mladé mozgy. Len v Únii ich čoskoro bude chýbať jeden milión. Odborníci varujú, že krajiny, ktoré nespravia zo vzdelávania svoju prioritu, v tomto zápase prehrajú."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač