Slovensko chce počas predsedníctva obnoviť dôveru ľudí v Európsku úniu

17. 06. 2016

EurActiv.sk_logoRezort diplomacie predložil na pripomienkovanie program predsedníctva v Rade Európskej únie. Slovenská vízia pre Európu má silný ekonomický rozmer, na solidaritu v Únii sa neodvoláva.

Európska únia stojí na križovatke, píše sa v úvode programu slovenského predsedníctva v Rade EÚ. „Môže sa ďalej prehĺbiť fragmentácia alebo sa zmobilizovať smerom k súdržnosti a dlhodobo udržateľným riešeniam,“ zamýšľa sa prvá kapitola nazvaná „Naša vízia pre Európu“. Návrh predsedníckeho programu predložil rezort diplomacie na pripomienkovanie ostatným ministerstvám a úradom minulý týždeň. Na zaslanie svojich stanovísk majú čas do piatku 17. júna.

Čaká sa na referendum o brexite

Dôležitejší ako pripomienky ostatných ministerstiev však bude výsledok referenda o brexite. Prvá kapitola v zátvorke uvádza, že „doplnený bude text k výsledku referenda o zotrvaní UK v EÚ.“ Referendum sa koná 23. júna. Po ňom zvolal predseda Európskej rady Donald Tusk samit. Európski lídri sa budú o výsledku referenda radiť 28. – 29. júna. V stredu 29. júna by mala slovenská vláda schváliť výsledný program predsedníctva.

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ_logo

Slovensko vraj vie, čo bude robiť

Splnomocnenec vlády pre predsedníctvo Ivan Korčok už avizoval, že Slovensko vie, čo bude robiť v každom prípade. Ak Briti rozhodnú o zotrvaní v EÚ, predsedníctvo bude realizovať zmeny v európskej legislatíve, na ktorej sa premiér David Cameron dohodol s ostatnými európskymi kolegami. Ak sa Briti rozhodnú pre vystúpenie, Bratislava sa má na čele Rady EÚ riadiť závermi chystaného summitu. Počká tiež na oznámenie britskej strany, ako chce naložiť s výsledkom referenda.

Návrh predložený na pripomienkovanie neobsahuje nové programové ciele nad rámec už tých komunikovaných. Program však obsahuje víziu predsedníctva. „Slovensko chce dať Európe novú energiu,“ píše ministerstvo zahraničia v úvode dokumentu. „Priority predsedníctva sú odrazom ambície zvýšiť odolnosť Únie voči vonkajším aj vnútorným výzvam a obnoviť dôveru občanov v európsky projekt.“

Prvý pilier – spoločný trh

Vízia predsedníctva je postavená na dvoch pilieroch a zdôrazňuje silný ekonomický rozmer. Prvý pilier – Bratislava chce priniesť EÚ „pozitívnu agendu“ cez búranie bariér na spoločnom trhu. „Európa by mala venovať maximálne úsilie projektom, ktoré stavajú na prínosnej skúsenosti s vnútorným trhom a rozširujú ho o nové piliere,“ tvrdí dokument.

Solidaritu vízia nespomína 

Druhým pilierom sú „udržateľné riešenia“. „Tento prístup je základným predpokladom toho, aby sa Únia posunula od krízového manažmentu k systematickému napĺňaniu strategickej vízie,“ uvádza návrh programu. Na princíp solidarity, ktorú v súvislosti s migračnou krízou presadzuje Európska komisia a niektoré členské štáty, sa vízia slovenského programu neodvoláva.

Bratislava chce posúvať diskusiu

Solidaritu spomína až kapitola „Udržateľná migračná a azylová politika“. O povinných kvótach, ktoré Slovensko dlhodobo odmieta a ktoré napriek tomu obsahuje nový návrh na reformu azylového systému, však program nehovorí. Uvádza len, že predsedníctvo „pociťuje silnú zodpovednosť za ďalší vývoj tejto diskusie a chce ju posúvať vpred pri tých prvkoch, v ktorých prevláda zhoda medzi členskými štátmi.“

Program rozpracúva štyri prioritné oblasti, na ktoré sa chce Slovensko od 1. júla v Rade EÚ sústrediť. Okrem udržateľnej migračnej a azylovej politiky je to hospodársky silná Európa, modernizácia jednotného trhu a globálne angažovaná Európa.

Spracoval: Pavol Szalai

Zdroj: euractiv.sk

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod , politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač