Slovensko naďalej starne

20. 06. 2016

Slovensko naďalej starne. Priemerný vek všetkých obyvateľov prekročil vlani prvýkrát hranicu štyridsať rokov. Aj keď pôrodnosť ešte stále prevyšuje úmrtnosť, Štatistický úrad varuje, že Slovensko od roku 2030 začne zrejme vymierať.

logo Televíznej stanice STV 1(18. 06. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 7/24; Kristián Čekovský, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Slovensko naďalej starne. Priemerný vek všetkých obyvateľov prekročil vlani prvýkrát hranicu štyridsať rokov. Aj keď pôrodnosť ešte stále prevyšuje úmrtnosť, Štatistický úrad varuje, že Slovensko od roku 2030 začne zrejme vymierať."

Kristián Čekovský, redaktor: „Ku koncu minulého roka žilo na Slovensku takmer päť a pol milióna (5 426 252) detí, dospelých, aj dôchodcov. Priemerný vek všetkých obyvateľov prvýkrát prekročil štyridsať rokov, pričom za posledné desaťročie sa zvýšil o takmer dva a pol roka. Rozrástla sa aj skupina obyvateľov nad šesťdesiatpäť rokov. Starnutie však trápi aj ostatné európske krajiny."

Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad SR: „Slovenská populácia patrí zatiaľ medzi mladšie populácie Európskej únie. Prognózy hovoria, že bude patriť k najstarším."

Branislav Bleha, demograf, PRiF UK: „V súčasnosti dvaja pracujúci pracujú na jedného neaktívneho, či už je to dieťa alebo dôchodca. A tento pomer sa zmení na jedna k jednej. To znamená, jeden pracujúci vlastne bude musieť pracovať na jedného nepracujúceho."

Kristián Čekovský: „Ministerstvo práce tvrdí, že sa na tieto trendy snaží postupne reagovať. V posledných rokoch prijalo niekoľko opatrení."

Michal Stuška, hovorca Min. práce, soc. vecí a rodiny SR: „Bolo to zvýšenie veku odchodu do dôchodku, ale veľmi automatické a politické a postupné. Bolo to zvýšenie vymeriavacieho základu."

Kristián Čekovský: „Od budúceho roka sa bude vek odchodu do dôchodku odvíjať od strednej dĺžky života a nebude súvisieť s aktuálnym stavom pracovne aktívnych ľudí či pôrodnosťou. Tá je u nás dlhodobo nízka. V priemere má každá Slovenka len 1,4 dieťaťa. Navyše, prvorodičky sú stále staršie. Kým v roku 2006 mali ženy svoje prvé dieťa približne vo veku dvadsaťšesť rokov, minulý rok to bolo až v dvadsiatich ôsmich."

Zuzana Kusá, sociologička SAV: „Dnes veľká časť mladých žien študuje, čiže začína svoju pracovnú kariéru neskôr, ako ich mamy alebo staré mamy. A kým získajú nejakú pevnú pozíciu v práci, to tiež vyžaduje určitý čas."

Zuzana Podmanická: „Ak sa výrazným spôsobom nezmenia reprodukčné pomery, tak naozaj to starnutie bude akcelerovať rýchlejšie a začne od roku 2030 už dochádzať aj k prirodzenému úbytku."

Kristián Čekovský: „Podľa štatistikov by každá plodná žena mala mať aspoň dve, ideálne tri deti."

Ľubomír Bajaník: „Ešte pridám niekoľko údajov zo zistenia slovenských štatistikov. Vlani bolo na Slovensku najviac sobášov (28 775) a najmenej rozvodov (9 789) za posledných desať rokov. Celkový prírastok obyvateľstva dosiahol vlani vyše štyritisíc deväťsto (4 903) ľudí. O takmer päťsto (497) menej ako rok predtým. Najväčšou mierou sa na ňom podieľala zahraničná migrácia  –  vyše tritisíc sto (3 127) ľudí. No a tam vidíme aj významný nárast (+ 1 414*) oproti roku 2014. Zato prirodzený prírastok (1 776) poklesol až o tisíc deväťsto (‑ 1 911) ľudí."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálna a ekonomická geografia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač