STU sa umiestnila na 79. mieste v rebríčku Top 200 Universities in Emerging Europe and Central Asia

14. 06. 2016

baner QS University Ranking  –  Emerging Europe and Central Asia 2016Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Absolventi STU patria k najúspešnejším a najlepšie zarábajúcim na trhu práce. V rankingu univerzít Thimes Higher Education 2015 sa umiestnila na 601. – 800. mieste. V  QS World University Rankings 2016 na 401 – 450. mieste v kategórií Počítačové vedy a informačné technológie. Podľa slovenského rebríčka ARRA je najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy. V Šanghajskom rebríčku ARWU 2012 sa umiestnila na 101. – 150. pozícii v počítačových vedách. Vzdelávanie na STU vychádza z vedeckého výskumu a je orientované na potreby praxe. STU v roku 2015 riešila 294 projektov zmluvného výskumu pre prax a takmer 500 výskumných projektov financovaných z grantov. Prostredníctvom Univerzitného podnikateľského inkubátora podporila rozvoj viac ako 50 nových podnikov.

Posledná TS STU uvádza umiestnenie podľa rebríčka QS University Ranking  –  Emerging Europe and Central Asia 2016.

BRATISLAVA, 14. jún 2016 – QS University Ranking zverejnil dnes rebríček Top 200 Universities in Emerging Europe and Central Asia. Slovenská technická univerzita sa umiestnila na 79 mieste. Oproti minulému roku si polepšila o osem pozícii. (http://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2016#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=).

Hodnotitelia sledovali reputáciu školy a zamestnancov medzi akademikmi a zamestnávateľmi, veľkosť školy, publikačnú aktivitu, aktivitu na webe, pomer PhD. študentov k zamestnancom a tiež počet zahraničných študentov, pedagógov a výskumníkov. STU bodovala najmä v kategórií publikačná aktivita a aktivita na webe. Naopak, nezískala body za zahraničných študentov a pedagógov.

„Slovenská technická univerzita stúpa v medzinárodných rebríčkoch univerzít. Najlepšie je dlhodobo hodnotená v informatike. A paradoxne práve v informatike máme nedostatok učiteľov. Nedokážeme zaplatiť dostatok mladých ľudí, našich absolventov, aby zostali učiť. Dostavajú lukratívne ponuky z IT biznisu. Hľadáme cesty ako to prekonať. Vítaná je pomoc od všetkých partnerov, ktorí majú záujem o kvalitné vzdelávanie mladých,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

QS University Rankings zverejňuje niekoľko rebríčkov, naposledy v marci zverejnili hodnotitelia rebríček top 500 univerzít sveta podľa jednotlivých kategórii vzdelávania. STU sa umiestnila na pozícii 401-450 v kategórií Počítačové vedy a informačné technológie. (http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016) Ako najlepšia v SR sa umiestnila STU aj v ďalších hodnotených kategóriách, konkrétne v architektúre, stavebníctve, chemickom inžinierstve, strojníctve, elektrotechnike, materiálovom inžinierstve a v matematike. V niektorých z týchto kategóriách dosiahla dokonca lepšie (stavebníctvo, matematika) či približne rovnaké (elektrotechnika, strojníctvo) skóre ako pri počítačových vedách, avšak hodnotitelia v nich zostavili rebríček len najlepších 100 či 200 univerzít.

Zdroj:

Tlačová správa STU

Ilustračný obrázok: baner QS University Ranking  –  Emerging Europe and Central Asia 2016

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Iné

Tlač