V EÚ v r. 2013 zomrelo 1.7 miliónov ľudí mladších ako 75 rokov

06. 06. 2016

arytmia, srdcový infarkt ilustračný obrázokDňa 24. mája 2016, štatistický úrad EÚ (Eurostat), vydal správu týkajúcu sa  úmrtí v roku 2013, z ktorej vyplýva, že až jednému z troch úmrtí bolo možné predísť pri využití súčasných medicínskych poznatkov a technológií. 

V roku 2013 v krajinách Európskej únie zomrelo 1,7 milióna osôb  vo veku mladších ako 75 rokov. Z toho 33,7 % úmrtí by mohli byť považované za predčasné, nakoľko sa im mohlo predísť, ak by bola poskytnutá optimálna zdravotná starostlivosť. Tento indikátor  je určený na použitie v globálnom kontexte výkonu a kvality  zdravotníckych systémov. Členským štátom  to poskytuje určitú indikáciu kvality a výkonnosti zdravotníckych politík v danej krajine.

Infarkt  (184 800 úmrtí) a mŕtvica (takmer 94 000 úmrtí) pritom tvorili až takmer polovicu týchto úmrtí ľudí mladších ako 75 rokov. Nasleduje rakovina konečníka (67 000 alebo 12 %), rakovina prsníka (50 800, alebo 9 %),  hypertenzia (28 700, alebo 5 %) a pneumónia (24 100 alebo 4 %).

V štatistikách úmrtí za rok 2013, ktorým sa dalo pri dnešných medicínskych poznatkoch predísť, patrí Slovensku štvrté najhoršie umiestnenie spomedzi 28 krajín EÚ. Podľa štatistík 44.6 % všetkých úmrtí za tento rok patrilo na Slovensku do kategórie tých, ktorým sa dalo predísť. Vyšší počet v rámci členských štátov EÚ majú v tejto kategórii už len, Lotyšsko a Litva a Rumunsko.

Najlepšie v rámci V4 dopadlo Poľsko, ktoré má 7. najnižší počet úmrtí, ktorým sa dalo predísť, nasleduje Česká republika (19. miesto) a Maďarsko (21. miesto z 28). Najlepšie v rámci celej EÚ skončili Francúzsko, Dánsko a Holandsko.

graf EUROSTAT

Kliknutím na graf zobrazí sa v plnom rozlíšení

Zdroj:

EUROSTAT Newsrelease

Preložila a spracovala M. Izakovičová

 

Kľúčové slová:
zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač