Veda v CENTRE: Obávaný strašiak leta – kliešť

15. 06. 2016

Pozývame vás do júnovej vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o našom najznámejšom parazitovi – kliešťovi, ktorý nepochybne patrí k obávaným strašiakom leta pre návštevníkov prírody.

doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.Vo štvrtok 30. júna 2016 o 17.00 hod. privítame významného slovenského vedca – biológa a popredného parazitológa doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, vedúceho Oddelenia vektormi prenášaných nákaz. Rozpovie nám životný príbeh kliešťa, ako krv cicajúceho parazita.

Infekčné ochorenia vyvolané alebo prenášané parazitmi označila Svetová zdravotnícka organizácia za najzávažnejšie. Tieto skutočnosti stimulujú parazitológov k intenzívnejším výskumom, vrátane ekologických, kde využívajú moderné metódy biológie a parazito-hostiteľské vzťahy a ekológiu kliešťov študujú aj na molekulárnej úrovni. V júnovej vedeckej kaviarni sa dozviete nielen o najnovších metódach v oblasti výskumu, ale aj o moderných metódach ochrany a prevencie pred prenosom parazitárnych chorôb na človeka, ako aj o samotných ochoreniach, ktoré citeľne zasahujú do kvality nášho života.

Júnová Veda v CENTRE v Bratislave je zároveň aj jedným zo sprievodných podujatí v rámci Európskej Noci výskumníkov 2016.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Martina Slušná, mobil: 0907 910 498, martina.slusna@minedu.sk
Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:
Eva Vašková, 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Veda v CENTRE 30. 6. 2016

Uverejnila: MB

Fotozdroj: NCP VaT pri CVTI SR  

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/multimedialna-galeria/videoarchiv/spektrum-vedy-2010-upiri-utocia.html?page_id=6081

Rozhovor s doc. Branislavom Peťkom si môžete prečítať na portáli CVTI SR Veda na dosah.sk:

http://vedanadosah.cvtisr.sk/rozhovor-s-doc-branislavom-petkom-vyznamnym-biologom-a-parazitologom-1-cast

http://vedanadosah.cvtisr.sk/rozhovor-s-doc-branislavom-petkom-vyznamnym-biologom-a-parazitologom-2-cast

Kľúčové slová:
veterinárske vedy, Slovenská akadémia vied, virológia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač