Vedecká cukráreň: Nové objavy slovenskej archeológie

02. 06. 2016

Pozývame vás do júnovej Bratislavskej vedeckej cukrárne, ktorá bude už tradične posledný utorok v mesiaci, t. j. 21. júna 2016 o 9.00 hod. v CVTI SR. Prednášať bude Matej Ruttkay – riaditeľ Archeologického ústavu SAV.

Matej RuttkayDoc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde  promoval v roku 1983 s červeným diplomom. Po ukončení vysokoškolského štúdia začínal vo Vlastivednom múzeu v Nitre, od roku 1986 pracuje v Archeologickom ústave SAV. V roku 2008 bol vymenovaný za riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v SAV v roku 1998. Viedol alebo za Slovensko koordinoval viacero domácich a medzinárodných výskumných projektov zameraných na výskum od doby sťahovania národov po vrcholný stredovek. Matej Ruttkay sa popri vedeckej a organizačnej práci venuje aj pedagogickej činnosti a výchove doktorandov. Je členom viacerých medzinárodných organizácií, členom redakčných rád časopisov a publikácií doma i v zahraničí. Aktuálne je aj vedúcim kuvajtsko-slovenskej archeologickej misie na ostrove Failaka v Perzskom zálive a vedie  projekt na výskum hradísk na Slovensku.

Získal viacero medzinárodných aj domácich ocenení, medzi nimi ocenenie American Academy in Rome (2005), Alexander von Humbolt Foundation (1999/2000), Cenu SAV za popularizáciu vedy, Cenu primátora Nitry a ďalšie.

Hosť júnovej vedeckej cukrárne riaditeľ Archeologického ústavu SAV doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. vám porozpráva o najvýznamnejších archeologických objavoch na Slovensku, ale aj o ranokresťanskej osade v Kuvajte.

V júnovej prednáške pre žiakov stredných škôl v Bratislavskej vedeckej cukrárni sa bude hovoriť aj o pozitívach a úskaliach archeologického výskumu na Slovensku. Moderné medzinárodné výskumné projekty zásadne zmenili doterajšie pohľady na vývoj ľudskej spoločnosti na našom území. V tejto súvislosti sa vo vedeckej cukrárni bude hovoriť napríklad o veľkomoravských hradiskách (Bojná, Majcichov, Bíňa, Bratislava), o pravekom meste z doby bronzovej vo Vrábľoch čo o kniežacej hrobke v Poprade‑Matejovciach. V druhej časti prednášky sa v krátkosti uvedú aj praktické otázky spojené s realizáciou archeologických výskumov na Slovensku a možnosti uplatnenia moderných technológií v archeológii. Spomenú sa dobré i zlé príklady a aj možné východiská a perspektívy. 

banner k podujatiu

Zdroj: NCP VaT

Uverejnila: MI

Reportáž k podujatiu bude uverejnená na portáli Veda na dosah

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač