Vírus encefalitídy

23. 06. 2016

Podľa ministerstva pôdohospodárstva sa na Slovensku nakazí vírusom encefalitídy len málo zvierat. V roku 2014 zistili veterinári vírus na troch ovciach a jednej koze. Nasledujúce roky boli bez nálezu.  Zistiť prítomnosť vírusu na domácich zvieratách však podľa virológa Borisa Klempu nie je jednoduché. Veľa závisí od toho, kedy zvieratá na encefalitídu testovali.

Televízna stanica STV 1_logo(22. 6. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 7/23; Kristína Hamárová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Na Slovensku sa podľa ministerstva pôdohospodárstva nakazí vírusom encefalitídy len málo zvierat. V roku 2014 zistili veterinári vírus na troch ovciach a jednej koze. Nasledujúce roky boli bez nálezu. Virológ však upozorňuje, že vírus sa v zvierati nedrží dlho, dokázať ho pár týždňov od nákazy je v niektorých prípadoch preto takmer nemožné."

Kristína Hamárová, redaktorka: „Štátna veterinárna a veterinárna potravinová správa skontrolovala na farme v Klátove ešte začiatkom mesiaca päťdesiatdva oviec z dvestokusového stáda. Aby sa ubezpečili, že zvieratá neboli nakazené a syr, na ktorý sa sťažovali pacienti, bol v poriadku, testovali nielen mlieko, ale aj krv zvierat."

Vladimír Machalík, hovorca ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: „V tomto konkrétnom prípade Štátna veterinárna a potravinová správa nezistila prítomnosť vírusu ani v mlieku, ani v krvi."

Kristína Hamárová: „Zistiť prítomnosť vírusu na domácich zvieratách však podľa virológa Borisa Klempu nie je jednoduché. Veľa závisí od toho, kedy zvieratá na encefalitídu testovali."

Boris Klempa, Virologický ústav SAV: „Je pravda, že mlieko býva častokrát negatívne, hlavne pri takom vyšetrovaní až dodatočnom. V prípade krvi vlastne je možnosť detekovať buď priamo samotný infekčný vírus, prípadne stopy toho vírusu. Určite sa dajú dokázať protilátky voči vírusu a vlastne sa môže stať, že takto neskôr už samotný vírus dokázateľný nie je."

Kristína Hamárová: „Podľa virológa je preto najlepšie, aby veterinárni hľadali v krvi zvierat najmä protilátky voči vírusu."

Boris Klempa: „Samotný ten dôkaz protilátok ako takých už ukazuje, že na tom danom mieste tie dané ovce alebo kozy sú jednoznačne v kontakte s vírusom. To je vlastne nevyvrátiteľné."

Vladimír Machalík: „Tým, že ovce majú protilátky v sebe, nachádzajú sa tam naozaj od skorej mladosti týchto oviec, keďže sú to pasienkové zvieratá, čo znamená, že si vytvárajú aj určité protilátky. A práve pri týchto krvných testoch sa preto zisťuje prítomnosť samotného vírusu."

Kristína Hamárová: „Nájsť vinníka je teda takmer nemožné. Agrorezort dodáva, že v prípade, ak budú mať ľudia pochybnosti o kvalite mliečnych výrobkov z fariem, môžu sa so vzorkou obrátiť priamo na regionálnu veterinárnu a tá im syr či mlieko na vírus otestuje. Očkovanie zvierat by podľa virológa mohlo znížiť riziko nákazy na minimum. Veterinárna vakcína však neexistuje a ľudská, ktorá by na zvieratá mohla zabrať tiež, je na takéto účely príliš drahá."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
veterinárske vedy, Slovenská akadémia vied, virológia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač