Živá voda

23. 06. 2016

Príroda nám ponúka  pestrý život, kde  môžeme chodiť učiť deti biológiu a prírodopis naživo, zážitkovým učením. Postrehy Miroslava Sanigu z Ústavu ekológie lesa SAV.

logo TV Markíza(21. 06. 2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 29/29; Mario Kermiet, Jaroslav Zápala, Mária Chreneková Pietrová)


Jaroslav Zápala, moderátor: „Voda, dennodenne nás presviedča, že je pre nás nenahraditeľná. Prírode stačí aj obyčajná mláka na to, aby v nej našli domov rôzne živočíchy."

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Jedno takéto miesto vám teraz ukážeme. Pri svojich letných prechádzkach možno na podobné natrafíte aj vy."

Mario Kermiet, redaktor: „Malá vodná plocha v lesoch Nízkych Tatier. Napája ju takmer neviditeľný potôčik a životom doslova prekypuje."

Miroslav Saniga, Ústav ekológie lesa, SAV: „Tu je taký pestrý život, že sem môžeme chodiť učiť deti biológiu, prírodopis naživo, zážitkovým učením."

Mario Kermiet: „Pavúk, potápniky, larvy vážok, žaby, zaujímavé strunovce potočné a na tenkej blane hladiny balansujú korčuliarky, ktoré tu strávia celý svoj krátky život a tým sa to nekončí."

Miroslav Saniga: „Žubrienky skokana hnedého, kunky červenobruchej, kunky žltobruchej, sú tu malé larvy mlokov, mloka vrchovského a mloka karpatského. Pred chvíľou zaliezla užovka. Na pohľad iba mláka, no v letných horúčavách veľmi dôležitá. Na takéto miesta prilietajú desiatky druhov vtákov. A osviežiť sa príde aj rozmanitý hmyz."

Miroslav Saniga: „A keby sme tu boli ešte v noci a boli tu dajme tomu za svitu mesiaca, tak by sme videli, ako sem chodia piť netopiere, lebo netopiere potrebujú takúto tichú mláčku."

Mario Kermiet: „Napiť sa sem prišiel aj tento srnec. No vyrušila ho naša prítomnosť. Prichádzajú aj jelene a medvede."

Miroslav Saniga: „Tu si nájdu to svoje, čo my potrebujeme. Šampón a kondicionér v jednom. Schladia sa v horúcich letných dňoch, no a druhotne vytvoria pekný mikrobiotop."

Mario Kermiet: „Skvostom tohto miesta je najmä mlok."

Miroslav Saniga: „Mlok karpatský a mlok vrchovský sú chránené živočíchy a je veľmi málo už lokalít, kde sa vyskytujú. Čiže kdekoľvek maličká mláčka s mlokmi je, dalo by sa povedať, že to by mohla byť taká, aj keď nie na papieri, rezervácia."

Mario Kermiet: „Podobné malé vodné zázraky môžete nájsť na svojich prechádzkach takmer v každom lese, a keď sa do sýtosti vynadívate, v okolí vás môže potešiť aj niečo celkom iné."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač