Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností – zdroj informácií o výsledkoch vedy a techniky

02. 06. 2016

obálka VTS newsZväz slovenských vedeckotechnických spoločností  by sme Vám predstavili ako dôležitý zdroj  informácií týkajúcich  sa aktuálneho diania vo zväze, rovnako aj v organizáciách, ktoré zastrešuje. Obsahuje podrobný prehľad o všetkých svojich členských organizáciách, ich odborných programoch, ako aj o expertoch v jednotlivých oblastiach vedy a techniky. Taktiež môžete zistiť bližšie informácie o možnosti získania titulu európskeho inžiniera – EUR ING, ktorý udeľuje Federácia európskych národných inžinierskych zväzov (FEANI). V časti Pohľad experta nájdete články, kde sa významní odborníci vyjadrujú k aktuálnym problémom a dianiu vo svete vedy a techniky. Môžete si vyhľadať ponuky, súvisiace s budovaním kariéry a so získaním informácií z rôznych oblastí vedy a techniky.
Zaroveň predstavujeme časopis  VTS news, ktorého  cieľ a zameranie je poskytovať  informácie o aktuálnom dianí v ZSVTS a jeho členských odborných organizáciách, propagovať výsledky vedy a techniky, špecifickým spôsobom predkladať prírodovedné, technické a spoločenské vedné poznatky a prezentovať publikačné a expertné aktivity členov ZSVTS.

V poslednom čísle VTS news symbolicky dominuje článok venovaný lesnej problematike, nielen v nosnom článku časopisu, ale aj v rozhovore s predsedom Slovenskej lesníckej spoločnosti.

Významnou zväzovou akciou bolo pripomenutie si formou tlačovej konferencie 17. marec  (vznik ZSVTS) ako pamätný Deň inžinierov a technikov Slovenska.

Apríl v živote Zväzu priniesol nielen voľby do dôležitého orgánu ZSVTS – Kontrolnej komisie, ale najmä celozväzové a celoslovenské podujatie – Fórum inžinierov a technikov Slovenska, ktorého jubilejný 10. ročník sa realizoval v kongresovom hoteli Centrum Košice koncom apríla.

Ďalšou  významnou akciou bola participácia zväzu na 19. ročníku súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy – Vedec roka SR 2015, ktorý priniesol ďalšie pozdvihnutie verejnosti k osobnostiam plodným na poli vedy, výskumu a technológií.

Vo VTS news boli zdokumentované tiež  úspechy našich mladých „vedátorov“. Boli zaznamenané  ďalšie významné úspechy, o ktorých treba písať. Naši študenti na celosvetových súťažiach v USA získali ďalšie ocenenia. O tom tiež v tomto čísle.

Zdroj:

ZSVTS

Spracovala: MI

 

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Iné

Tlač