Brusel stopol eurofondy

21. 07. 2016

Na niektoré programy eurofondov nám Brusel už sedem mesiacov neprepláca ani cent. Dôvodom sú   zistené pochybenia pri riadení a kontrole operačných programov našimi ministerstvami. Zatiaľ nikto nevie, či  budú desiatky miliónov eur preplatené alebo nie. Ide o operačné programy: Výskum a vývoj, Bratislavský kraj, Informatizácia spoločnosti, Cezhraničná spolupráca s ČR a Zdravotníctvo.

Televízna stanica Markíza_logo(20. 7. 2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; por. 8/28; Danica Kleinová, Jaroslav Zápala)

Jaroslav Zápala, moderátor: „Brusel nám stopol eurofondy. Už sedem mesiacov neprepláca na niektoré programy ani cent a to preto, že zistil pochybenia pri riadení a kontrole operačných programov našimi ministerstvami. Vo vzduchu zatiaľ visia desiatky miliónov eur a teraz nikto nevie, či nám ich preplatí alebo nie."

Danica Kleinová, redaktorka: „Operačný program Výskum a vývoj, Bratislavský kraj, Informatizácia spoločnosti, Cezhraničná spolupráca s Českom, zdravotníctvo. Na tieto programy nám dala Európska komisia obrovské peniaze. Tie sme takmer na sto percent aj vyčerpali. No po audite má Brusel výhrady a tak nám časť peňazí stopol."

OP Výskum a vývoj (ministerstvo školstva):
rozpočet 1,209 mld. €  – pozastavené 9 052 495,9 €

OP Bratislavský kraj (ministerstvo pôdohospodárstva):
rozpočet 95,21 mil. € – pozastavené 1,4 mil. €

OP Program Informatizácia spoločnosti:
rozpočet 853,6 mil. € , zatiaľ vyčerpané 95,76 % – v štádiu varovania

OP Cezhraničná spolupráca SR – ČR (ministerstvo pôdohospodárstva):
rozpočet 92,74 mil. € – pozastavené 12,17 mil. €

OP Zdravotníctvo (ministerstvo zdravotníctva):
rozpočet 250 mil. € – pozastavené 13,34 mil. €

Stanislava Luptáková, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva: „Vo výške trinásť celé tridsaťštyri milióna eur."

Vladimír Machalík, hovorca ministerstva pôdohospodárstva: „V jednom prípade ide o približne jedenásť miliónov eur, v druhom prípade o viac ako dvanásť miliónov euro."

Danica Kleinová: „Všetky projekty sú už ukončené. Ich realizáciu to už neovplyvní. No Európska komisia zistila pochybenia a to pri riadení a kontrole týchto programov ministerstvami. A tak peniaze zatiaľ uvoľniť nechce. Teraz musia jednotlivé ministerstvá Bruselu vysvetľovať tieto chyby, ale najmä to, ako ich odstránia."

Stanislava Luptáková: „Sme zdôvodnili mieru chybovosti a zároveň sme informovali aj o prijatých opatreniach, ktoré zabránia vzniku prípadných nezrovnalostí."

Vladimír Machalík: „Hľadáme nielen nápravné opatrenia k výčitkám, ktoré Európska komisia nám poslala, ale samozrejme realizujeme aj všetky možné opatrenia, aby sa to v budúcnosti neopakovalo. Súčasťou toho sú samozrejme aj rokovania a dokazovania o tom, či tie prostriedky boli oprávnene využité alebo nie."

Danica Kleinová: „Slovensko len za tieto programy čerpá rádovo stámilióny eur. Brusel nám z nich síce stopol rádovo len pár percent, no problém je niekde inde. Tieto peniaze totiž najprv realizátorom projektov zaplatí naša vláda a tá čaká na preplatenie z Bruselu. Ak to Brusel neurobí a my neurobíme nápravné opatrenia, prídeme o desiatky miliónov eur z nášho štátneho rozpočtu."

Pavol Frešo, predseda BSK: „Nebudú to rozhodne malé sumy."

Danica Kleinová: „Proces dokazovania aj vzhľadom na súčasné dovolenkové obdobie je behom na dlhé trate a pravdepodobne až za niekoľko mesiacov sa Slovensko dozvie, či o tieto peniaze definitívne prišlo alebo nám ich Brusel preplatí."

Petra Masácová, BSK odbor INTERACT: „Môže sa stať, že ak tie pochybenia vo verejnom obstarávaní, na ktoré teraz je poukazované, budú tak veľké a tak závažné, že celá Slovenská republika dostane takzvanú plošnú korekciu."

Pavol Frešo: „Presne."

Petra Masácová: „To znamená, že na všetky projekty, v ktorých bolo uskutočnené nejaké verejné obstarávanie, bude nejaké percento musieť Slovenská republika, teda chvalabohu nie prijímatelia, ale štát, ale štátny rozpočet vrátiť späť rozpočtu Európskej únie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Poznámka: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je riadiacim orgánom Operačného programu Výskum a vývoj, uviedlo, že nejde o pozastavenie platieb, ale o prerušenie lehôt pre platbu. Prerušenie bude ukončené, len čo členský štát prijme potrebné opatrenia. Nepreplatené zatiaľ zostávajú prostriedky v objeme 9,05 milióna eur. Európska komisia o tom rezort informovala v marci a ten už vykonal nápravné kroky. 

Kľúčové slová:
projekty, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač