Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku

14. 07. 2016

obálka knihySvet ktorý nepoznáme z vlastnej skúsenosti, vnímame ako svet, ktorý je opakom toho „nášho“. Obývajú ho ľudia, ktorých často vnímame ako nepriateľov, v extrémnom prípade ako neľudí.

Správy, ktoré z tohto sveta prichádzajú, sú zákonite zjednodušené a skreslené, pretože prechádzajú obojstranným filtrom skupinových očakávaní. Aký je rómsky svet očami Nerómov? Ako sa k sebe správame?

Odpovede na tieto otázky prináša publikácia Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Domáci i zahraniční experti z oblasti rómskych štúdií nazreli do oboch svetov a prinášajú z nich vlastné výpovede. Ak po ich prečítaní nebude obraz o oboch svetoch čierno-biely, ale pestrejší a farebnejší, potom  niekoľkoročné úsilie autorov stálo zato.

Ústav etnológie SAV zorganizoval 7. júla 2016 v Pálffyho paláci v Bratislave, ako jednu zo sprievodných akcií pri príležitosti 70. rokov od svojho založenia, slávnostnú prezentáciu tejto  knihy Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Publikáciu zostavili editori Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič a autorsky sa na nej podieľalo 22 expertov zo Slovenska, Českej republiky a Bulharska.
Publikáciu vydalo vydavateľstvo SAV – VEDA, Ústav etnológie SAV, rok vydania 2015, počet strán 595.

Autori a autorky na viacerých príkladoch v knihe poukazujú na to, ako sa konštruovanie obrazu Rómov spája ruka v ruke s pripísaním určitých etnických a kultúrnych stereotypov. Rovnako jedinečným spôsobom približujú aj perspektívu zvnútra rómskych komunít. Tieto pohľady sú užitočné pri zamýšľaní sa nad tým, prečo niektoré vyrovnávacie politiky či vládne opatrenia v praxi zlyhávajú. Editori sa takýmto spôsobom snažia o sprostredkovanie lepšieho porozumenia vzájomných interakcií medzi Rómami a majoritou.

Zdroje:

Vydavateľstvo Veda, SAV

Aktuality SAV

Spracovala: MI

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač