Európa bude do roku 2020 potrebovať milión nových výskumníkov

20. 07. 2016

Európa zúfalo potrebuje mladých vedcov, avšak mladí vedci potrebujú podporu zo strany únie. Svoje ašpirácie zhrnuli do Bratislavskej deklarácie, ktorú dnes predstavili spolu s ministrami členských štátov pre vedu a výskum. Stretnutia sa zúčastnil aj eurokomisár Carlos Moedas. Výskum a inovácie označil za podmienku ekonomického rastu Európskej únie a zabezpečenia blahobytu pre jej občanov. 

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(19. 7. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 3/14; Vlado Maťo,  Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor: „Európa bude do roku 2020 potrebovať až milión nových výskumníkov. Zvýšiť záujem mladých ľudí o vedeckú prácu má aj takzvaná Bratislavská deklarácia, ktorú po dnešnom neformálnom rokovaní predstavili európski ministri pre vedu a výskum."

Vlado Maťo, redaktor: „Tak, ako Európa zúfalo potrebuje mladých vedcov, tak mladí vedci potrebujú podporu zo strany únie. Svoje ašpirácie zhrnuli do Bratislavskej deklarácie, ktorú dnes predstavili spolu s ministrami členských štátov pre vedu a výskum. Stretnutia sa zúčastnil aj eurokomisár Carlos Moedas. Výskum a inovácie označil za podmienku ekonomického rastu Európskej únie a zabezpečenia blahobytu pre jej občanov."

Carlos Moedas, eurokomisár: „Budeme potrebovať ďalší jeden milión výskumníkov do roku 2020, ak chce Európa splniť svoj cieľ   tri percentá HDP do výskumu a vedy."

Vlado Maťo: „Rokovania viedol minister školstva Peter Plavčan. Ako uviedol, v prípade, že mladým vedcom nevytvoríme vhodné podmienky, hrozí, že ich stratíme natrvalo."

Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): „Treba citlivo zvažovať, aby sme neuzavreli výskumnú kariéru pred ľuďmi, ktorí sú schopní túto kariéru mať, pretože počet ľudí, ktorí sú schopní pracovať vo výskume a vývoji, je relatívne obmedzený."

Vlado Maťo: „Mladí vedci považujú za najväčšie problémy nestabilitu pracovnej pozície, kariérnu štruktúru, problémy s mobilitami či nedostatok príležitostí. Za vznikom deklarácie stojí aj Slovenka Emília Petríková, ktorá sa vo svojich dvadsaťjeden rokoch venuje výskumu liečby nádorov mozgu."

Emília Petríková, výskumníčka: „Bratislavská deklarácia vznikla ako iniciatíva slovenského predsedníctva a dneska sme ju teda mohli odprezentovať pred ministrami na neformálnej rade. A na základe nej oni budú písať zhrnutia rady, ktoré by mali byť odprezentované v novembri a tam by mali byť konkrétne návrhy, ktoré by mali ministri ďalej etablovať ako na úrovni Európskej únie, tak na úrovni národných štátov. My sme im teda dali návrhy, čo by mali robiť, teraz je krok na nich, aby ich skutočne uskutočnili."

Vlado Maťo: „Ministri ďalej hovorili o potrebe rozvoja európskeho výskumného, vývojového a inovačného prostredia. Najmä o zlepšení podmienok z pohľadu rýchlo rastúcich inovatívnych malých a stredných podnikov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač