Európska komisia zverejnila publikáciu a názvom Open innovation, open science, open to the world: A vision for Europe

08. 07. 2016

obálka knihyEurópska komisia zverejnila  publikáciu a názvom Open innovation, open science, open to the world: A vision for Europe. Publikácia vyšla v r. 2016 v anglickom jazyku. Online verziu si môžete stiahnu na stránke EU Bookshop.

Táto108 stránková publikácia spája niektoré z kľúčových koncepčných postrehov  týkajúcich sa pozadia jednotlivých kapitol knihy: „Otvorenej inovácie, Otvorenej vedy a Otvoreniu sa svetu“.
Poukazuje na akcie, ktoré už prebiehajú alebo sa pripravujú. Dúfam, že myšlienky a iniciatívy opísané v tejto knihe budú stimulovať mnohých o záujem týkajúci sa európskeho výskumu a inovácií, vyjadril sa v predslove Carlos Moedas, európsky komisár pre výskum, vedu a inovácie. Chcel by som, aby táto publikácia  podporila diskusiu a viedla k novej predstave o tom, čo by mala Európska únia urobiť alebo robiť inak, dodáva komisár Carlos Moedas.

Vďaka digitálnym technológiám dochádza k enormnému nárastu vedeckých dát. Otvorený prístup k týmto dátam a možnosť ich opätovné využitie pomôžu zefektívniť výskum a využiť výsledky výskumu v prospech celej spoločnosti.

Táto publikácia ukazuje, ako výskum a inovácie sa rýchlo menia. Digitálne technológie napomáhajú vede a inováciám k lepšej spolupráci aj na medzinárodnej úrovni  a tiež aby sme sa viac mohli otvoriť občanom. Európa musí prijať tieto zmeny a posilniť svoju pozíciu lídra pri realizácii vedy, inovatívnych nápadov a hlavne aby investície do tejto oblasti sa stali v budúcnosti udržateľnými, vyjadril svoj postoj aj Jean-Claude Juncker, prezident Európskej komisie.

 Ďalšie informácie nájdete:

 

Zdroj:

EU Bookshop

Preložila a spracovala: MI

 

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač