Európska správa o drogách 2016

28. 06. 2016

obálka Európska správa o drogách 2016Európska správa o drogách 2016 ponúka rovnako ako v predchádzajúcich rokoch prehľad posledných trendov a vývoja situácie v oblasti drog v Európe formou integrovaného multimediálneho balíčka. Táto správa je jedinečná v tom, že obsahuje aktuálny prehľad užívania drog, problémov s drogami a drogových trhov na najvyššej úrovni a analýzu situácie dopĺňa informáciami o protidrogových politikách a postupoch.

Tohtoročná analýza opätovne zdôrazňuje, že Európa sa stále viac stretáva so zložitejšou drogovou problematikou, v ktorej hrajú väčšiu úlohu stimulanciá, nové psychoaktívne látky, zneužívané lieky a problematické užívanie konope. Správa nám tiež pripomína, že niektoré z problémov z minulosti pretrvávajú, aj keď sa výzvy, ktoré teraz predstavujú pre politiku i prax, menia. Problém s opiátmi v Európe zostáva ústredným bodom analýzy z roku 2016 a ukazuje, aký veľký vplyv tieto drogy stále majú na úmrtnosť a chorobnosť. Teraz sme svedkami čoraz zložitejšieho vzťahu medzi užívaním heroínu a syntetických opiátov, ktoré sprevádza znepokojujúci nárast celkových odhadov úmrtí súvisiacich s užívaním opiátov. Služby v oblasti liečby v Európe teraz musia reagovať aj na komplexnejšie zdravotné potreby starnúcej skupiny užívateľov heroínu a tvorcovia politík riešia tvrdý oriešok, aké sú najvhodnejšie dlhodobé liečebné ciele pre túto skupinu. Novo hlásená epidémie užívania heroínu v iných častiach sveta nám zároveň pripomína, že v tejto oblasti je potrebná ostražitosti a neustály dohľad je naďalej nevyhnutný

Do tohtoročnej správy boli zahrnuté ďalšie informácie na úrovni miest z európskych výskumných sietí, ktoré dopĺňajú národné údaje v oblastiach analýzy odpadových vôd a hospitalizácií pre akútne stavy spojené s drogami a prehlbujú tak pochopenie vzorcov užívania drog a škôd s ním spojených v celej Európe.

graf:Európska správa o drogách 2016

Kliknutím na graf zobrazí sa v plnom rozlíšení

 

Zdroj:

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Publikácia v slovenskom jazyku: Európska správa o drogách: Trendy a vývojové zmeny 2016

Graf: Európska správa o drogách: Trendy a vývojové zmeny 2016 na str. 60

Uverejnila a spracovala: MI

 

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač