Hlavné podujatia SK PRES o vede a výskume

07. 07. 2016

save the dateSlovenské predsedníctvo v oblasti vedy a výskumu sa zameria na podporu novej generácie mladých výskumníkov, implementáciu Horizontu 2020, včítane oblasti rozširovania a zlepšenia rámcových podmienok pre výskumných pracovníkov.

V rámci Slovenského predsedníctva v súvislosti s vedou a výskumom sa konajú tieto podujatia:

skpress

  • 18. – 19. júla 2016 Neformálne zasadanie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť (venované výskumu)
  • 21. –  22. septembra 2016 Ministerská konferencia COST (Európska spolupráca v oblasti vedy a technológií)
  • 29. novembra 2016 zasadne Rada ministrov zodpovedná za konkurencieschopnosť pre oblasť výskumu.
  • 26. –  27. septembra 2016 ICT Proposers' Day
  • 26. –   28. októbra 2016 REinEU2016 o reindustrializaci EÚ
  • 9. novembra 2016 Medzinárodný workshop „Kariéra  –   výzkumník (EURAXESS)"
  • 15. – 16. novembra 2016 SSH konferencia na tému společenských a humanitných vied
  • 23. novembra 2016 Konferencia na tému Widening –  rozširovanie účasti v programe Horizont 2020
  • 1. – 2. decembra 2016 Konferencia SET Plan 2016 – CEEC X

Oficiálna webová stránka Slovenského predsedníctva eu2016.sk.

skpress

Pozri aj

Key topics of SK PRES (SCIENCE & RESEARCH)

 V priloženom dokumente  sa nachádza prezentácia o hlavných témach a podujatiach Slovenského predsedníctva EÚ o vede a výskume. Prezentácia je dostupná tiež na stránkach  slord.sk

Kľúčové slová:
konferencie, semináre, veda

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač