Koncepcia inteligentných miest

12. 07. 2016

Efektívnejšie mestá bez prehustenej dopravy či osídlenia by mohli byť onedlho realitou aj na Slovensku. Štát chce spolu so samosprávami intenzívnejšie presadzovať poznatky zo zahraničia pri využívaní moderných technológií a budovaní takzvaných inteligentných alebo zelených miest.

logo Rádio Regina(08. 07. 2016; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 3/11; Martina Gapčová,  Marta Výbošteková)

Marta Výbošteková, moderátorka: „Efektívnejšie mestá bez prehustenej dopravy či osídlenia by mohli byť onedlho realitou aj na Slovensku. Štát chce spolu so samosprávami intenzívnejšie presadzovať poznatky zo zahraničia pri využívaní moderných technológií a budovaní takzvaných inteligentných alebo zelených miest."

Martina Gapčová, redaktorka: „O koncepcii inteligentných miest diskutujú v Primaciálnom paláci v Bratislave predstavitelia krajských miest s expertmi a zástupcami rezortných ministerstiev. Rastislav Chovanec z ministerstva hospodárstva pripomína, že cieľom je najmä informovať o možnostiach, ako skvalitniť život v mestách prostredníctvom digitálnych technológií."

Rastislav Chovanec, Ministerstvo hospodárstva SR:    „Dokážeme zbierať v reálnom čase dáta, dokážeme ich vyhodnocovať a tým pádom zefektívniť fungovanie, či to je doprava, odpadové hospodárstvo, nejaké služby pre občanov, čakacie lehoty v čakárňach."

Martina Gapčová: „Inteligentnejším alebo zeleným mestom chce byť aj Bratislava. Pri aplikácii moderných technológií bude spolupracovať s Viedňou. Podľa primátora Iva Nesrovnala chcú využiť digitalizáciu na zlepšenie života obyvateľov regiónu."

Ivo Nesrovnal, primátor Bratislavy: „Inovatívne prístupy, tie sa týkajú množstva oblastí, napríklad parkovanie, verejné osvetlenie, nakladanie s odpadmi, organizácia dopravy, energetická úspornosť budov, zrážková voda."

Martina Gapčová: „Zelených miest je v zahraničí viac ako u nás. Dobrým príkladom je podľa Norberta Kurillu z rezortu životného prostredia slovinská Ľubľana. Za päť rokov zmenili systém odpadového hospodárstva."

Norbert Kurilla, Ministerstvo životného prostredia SR: „Došlo k odkloneniu od skládkovania a viac recyklácie a to, čo sa už nedá ani opätovne použiť, má sa vlastne spáliť a takisto energeticky ešte zhodnotiť a iba to posledné, to mikro-minimum by sa malo skládkovať."

Martina Gapčová: „O problematike môže dnes popoludní hovoriť s odborníkmi aj verejnosť. V bratislavskej Starej tržnici bude podvečer diskusia Od inovatívnych riešení k inteligentným mestám."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, technológie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač