Kybernetická bezpečnosť v Európe

07. 07. 2016

Na zabezpečenie   lepšej ochrany Európy pred kybernetickými útokmi a na posilnenie konkurencieschopnosti jej sektora kybernetickej obrany, Európska komisia spúšťa nové verejno-súkromné partnerstvo v tejto oblasti. Do roku 2020 by to malo priniesť investície vo výške 1,8 miliardy EUR.cybersecurity ilustrácia

Brusel 5. júl 2016: Akčný plán, ktorý zverejnila Európska komisia zahŕňa spustenie prvého európskeho verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti. EÚ do tohto partnerstva v rámci programu pre výskum a inováciu Horizont 2020 investuje 450 miliónov EUR. Očakáva sa, že účastníci trhu kybernetickej bezpečnosti, ktorých zastupuje Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (ESCO), investujú trojnásobok tejto sumy. Toto partnerstvo bude zahŕňať aj členov z národných, regionálnych a miestnych orgánov verejnej správy, výskumných stredísk a akademickej obce. Cieľom partnerstva je podporovať spoluprácu v raných štádiách procesu výskumu a inovácie a prichádzať s riešeniami v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre rôzne odvetvia, ako sú energetika, zdravotníctvo, doprava a financovanie..

Podľa nedávneho prieskumu aspoň 80 % európskych spoločností v minulom roku čelilo minimálne jednému incidentu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a počet bezpečnostných incidentov vo všetkých odvetviach na celom svete sa v roku 2015 zvýšil o 38 %. Tento vývoj poškodzuje európske podniky, či už sú veľké alebo malé, a môže ohroziť dôveru v rámci digitálnej ekonomiky. V rámci svojej stratégie jednotného digitálneho trhu chce EK posilniť spoluprácu naprieč hranicami a medzi všetkými aktérmi a sektormi pôsobiacimi v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a pomáhať pri rozvoji inovačných a bezpečné technológií, produktov a služieb v celej EÚ.

Akčný plán vychádza najmä zo stratégie jednotného digitálneho trhu z roku 2015, zo stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ z roku 2013 a z pripravovanej smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS). Nadväzuje na nedávne oznámenia o plnení európskeho programu v oblasti bezpečnosti a boji proti hybridným hrozbám.

 Zdroj:

 Tlačová správa, Brusel 5. júl 2016

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač