Najlepšie univerzity vo svete

14. 07. 2016

Univerzita Komenského vo svetovom porovnaní uspela opäť najlepšie zo všetkých slovenských vysokých škôl. V najnovšom rebríčku hodnotenia univerzít Center for World University Rankings obsadila šesťsto tridsiate siedme miesto. Oproti minuloročnému hodnoteniu si tak polepšila zhruba o päťdesiat priečok. Vedenie univerzity vidí za úspechom úsilie ľudí, ktorí na univerzite pracujú.

logo STV 1(12. 07. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 12/19; Rita Fleischmanová,Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Univerzita Komenského vo svetovom porovnaní uspela opäť najlepšie zo všetkých slovenských vysokých škôl. V najnovšom rebríčku hodnotenia univerzít Center for World University Rankings obsadila šesťsto tridsiate siedme miesto. Oproti minuloročnému hodnoteniu si tak polepšila zhruba o päťdesiat priečok. Vedenie univerzity vidí za úspechom úsilie ľudí, ktorí na univerzite pracujú."

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Prvé tri miesta obsadili americké univerzity Harvard, Stanford a Massachusettsský technologický inštitút. Na ďalších priečkach sú britské univerzity Cambridge a Oxford. Univerzita Komenského je šesťsto tridsiata siedma."

Vincent Múcska, profesor Univerzity Komenského pre rozvoj: „Možno je v tom aj trošku takého zdravého sebavedomia, že sme sa umiestnili nielen najlepšie zo slovenských vysokých škôl, ale sme plne porovnateľní aj s našimi kooperačnými partnermi či už z Českej republiky, alebo z Maďarska."

Rita Fleischmanová: „Univerzita Komenského síce nepredbehla pražskú Karlovu univerzitu, ale svojho konkurenta z Brna Masarykovu univerzitu a podobné vysoké školy z Maďarska. V najnovšom rebríčku získali univerzity poradie na základe ôsmich kritérií, napríklad kvality vzdelávania, kvality pedagógov, publikácií, ale aj množstva patentov. V tom všetkom ako jediná z našich škôl obstála len Univerzita Komenského."

Ivan Ostrovský, Akademická rankingová a ratingová agentúra: „Aj tie najlepšie výskumné inštitúcie sa nepresadzujú v tých svetový ratingoch v celom svojom spektre, v ktorom výskum robia. V prípade slovenských univerzít a Slovenskej akadémie vied sú to predovšetkým také výskumné oblasti, ako je chémia, fyzika a medicína, kde naozaj dokážeme byť konkurencieschopní aj tej absolútnej svetovej špičke."

Rita Fleischmanová: „Splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie hovorí, že ak sa chceme presadiť vo svetovej konkurencii univerzít, mali by sme postupovať podobne ako pred rokmi Nemecko, ktoré nemalo na prvých miestach hodnotenia žiadnu univerzitu."

Jaroslav Pastorek, splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie: „Tak si vytypovali tie najlepšie univerzity v určitých oblastiach a cielene ich podporovali, aby sa posunuli vyššie. Čiže ja si myslím, že téma dňa je – spravme všetko pre to, aby sme sa udržali v týchto rebríčkoch. A ešte lepšie by bolo, keby sme sa posúvali v tom rebríčku stále vyššie a vyššie."

Rita Fleischmanová: „Prorektor Univerzity Komenského tvrdí, že za úspechom sú najmä zamestnanci a nie peniaze. Univerzita Komenského totiž zo štátnej dotácie pokryje len šesťdesiatpäť percent svojich potrieb."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

UK v Bratislave opakovane medzi najlepšími univerzitami sveta

Tlač