Neformálne zasadnutie ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských štátov EÚ

27. 07. 2016

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ_logo

V bratislavskej Redute sa konalo v dňoch 24. a 25. júla 2016 neformálne zasadnutie ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských štátov Európskej únie. V pondelok 25. júla 2016 sa pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivana Korčoka uskutočnila diskusia za účasti prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa.

Diskusia bola zameraná na otázku dosahovania strategických priorít Európskej únie. V časti venovanej pokroku v implementácii priorít Strategického programu pre Úniu v čase zmien ministri vyzdvihli pokrok dosiahnutý v niektorých dôležitých témach, ako sú napríklad digitálna agenda a energetická únia, no zároveň sa zhodli aj na potrebe rýchlejšieho postupu v oblastiach, ktoré zlepšujú každodenný život občanov EÚ.

Predsedajúci Ivan Korčok (druhý zľava)

Strategický program pre Úniu v čase zmien predstavuje kľúčový politický dokument, ktorý má riadiť spoločné úsilie inštitúcií EÚ a členských štátov do roku 2019. V mnohých oblastiach bol dosiahnutý naozaj zásadný pokrok, no nepochybne, niekde treba naopak našu snahu zvýšiť. Preto považujem dnešnú úprimnú a často kritickú hodnotiacu diskusiu za dôležitý a správny krok vpred,“ konštatoval po stretnutí štátny tajomník I. Korčok. Dodal, že slovenské predsedníctvo sa bude usilovať potvrdiť svoj pragmatický charakter využitím postrehov, ktoré partneri prezentovali v rámci diskusie. „Aj na základe výsledkov nášho dnešného stretnutia urobíme počas nasledujúcich mesiacov maximum pre dosiahnutie pokroku práve tam, kde prinesie Európanom konkrétne pozitívne zmeny,“ poznamenal štátny tajomník Ivan Korčok.

Okrem hodnotenia úspechov, ale aj nedostatkov v oblasti napĺňania priorít Strategického programu sa ministri a štátni tajomníci v kontexte dynamického vývoja a nových výziev, ktorým EÚ dva roky po prijatí programu čelí, venovali tiež otázke aktuálnosti stanovených priorít.

Účastníci neformálneho zasadnutia ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti v Bratislave V druhej časti neformálneho zasadnutia ministri a štátni tajomníci zdôraznili nutnosť zlepšenia komunikácie o výsledkoch európskej spolupráce vo vzťahu k občanom. „Komunikovať je viac ako len poskytovať informácie – je potrebný otvorený dialóg s občanmi a ich spätná väzba. Všetci chcú výsledky. V časoch, keď EÚ čelí kritike z mnohých strán, je nevyhnutné tieto výsledky nielen dosahovať, ale vedieť ich aj dobre predať a tlmočiť širokej verejnosti,“ podotkol splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok.

Ministri a štátni tajomníci sa zhodli na potrebe účinnej komunikácie. Prvým predpokladom je uvedomiť si, že Európsku úniu tvoria nielen inštitúcie, ale aj občania a členské štáty. „Brexit ukázal, že existuje problém v komunikácii a nie vždy sme schopní veci správne pomenovať. Naším dnešným cieľom však nebolo vymyslieť novú komunikačnú stratégiu, skôr sa zamyslieť nad tým, čo môžu všetci zainteresovaní spraviť pre riešenie tejto situácie,“ zdôraznil štátny tajomník I. Korčok. Práve neformálne stretnutie sa ukázalo ako vhodná platforma na diskusiu o tejto prierezovej téme.

Zdroj a foto:  www.eu2016.sk

Uverejnila: MB

Tlač