Nezákonný obsah na internete upravuje nový kódex správania

12. 07. 2016

ilustračný obrázok dievčaťa za počítačomEurópska komisia  spolu s IT spoločnosťami predstavili kódex správania sa  k boju proti nenávistným prejavom na internete. Komisia spolupracuje so spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne médiá na zabezpečení toho, aby sa nenávistné prejavy riešili na internete podobne ako v prípade ostatných médií.

Smernica o elektronickom obchode (článok 14) viedla k vypracovaniu postupov odstraňovania, neupravuje ich však podrobnejšie. Postup „oznámenia a akcie“ začína vtedy, keď niekto oznámi poskytovateľovi hostingových služieb, napríklad sociálnej sieti, platforme pre elektronické obchodovanie alebo spoločnosti, ktorá poskytuje hosting webových stránok, že sa na internete vyskytuje nezákonný obsah (napríklad rasistický obsah, obsah týkajúci sa zneužívania detí alebo spam), a k jeho ukončeniu dôjde vtedy, keď poskytovateľ hostingových služieb začne proti nezákonnému obsahu konať.

Komisia začala v spolupráci s členskými štátmi a občianskou spoločnosťou dialóg so spoločnosťami z oblasti informačných technológií, aby našli spôsob, ako najlepšie riešiť nenávistné prejavy na internete, ktoré šíria násilie a nenávisť.

EK spoločne so spoločnosťami Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft („spoločnosti z oblasti informačných technológií“) v máji t. r. oznámili kódex správania, ktorý obsahuje rad záväzkov v boji proti šíreniu nezákonných nenávistných prejavov na internete v Európe.

Spoločnosti z oblasti informačných technológií podporujú Európsku komisiu a členské štáty EÚ v snahe riešiť zabezpečenie online platforiem tak, aby neposkytovali možnosti nekontrolovaného šírenia nezákonných nenávistných prejavov na internete.  Spoločne s inými platformami a spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne médiá zdieľajú kolektívnu zodpovednosť a hrdosť na to, že podporujú a uľahčujú slobodu prejavu v online svete. Komisia a spoločnosti z oblasti informačných technológií však uznávajú, že šírenie nezákonných nenávistných prejavov na internete nielenže negatívne ovplyvňuje skupiny alebo jednotlivcov, ale aj tých, ktorí sa v našej otvorenej spoločnosti angažujú za slobodu, toleranciu a nediskrimináciu, a má negatívny vplyv na demokratickú diskusiu na online platformách.

 Podrobnejšie informácie nájdete tu

Zdroj:

TS Brusel 31. máj 2016

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač